2022 Polis Tayin Bölgeleri Hakkında Detaylı Bilgiler

20.10.2021
2022 Polis Tayin Bölgeleri Hakkında Detaylı Bilgiler

17 Mart 2022 tarihinde yayımlanan Yeni yönetmeliğe göre güncellenmiştir.

İL İL YENİ SÜRELER YAZININ DEVAMINDADIR.

Bölgelerde ve Gruplarda Hizmet Zorunluluğu

MADDE 5- Personelin; iki bölge içerisinde yer alan dört grupta da görev yapması esas olup, ikinci bölgede yer alan her iki grupta da görev yapması zorunludur.

Zorunlu hizmet süresini tamamlayan personel atamaya tabidir. İkinci bölgede yer alan her iki grupta da görev yapan personelin, önceden görev yapmış olduğu grup ve ile tekrar ataması yapılabilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “merkeze doğrudan bağlı taşra kuruluşlarının” ibaresi “doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı” şeklinde ve aynı fıkranın (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kadro durumunun uygun olması halinde, özel harekat branşlı personel hariç aşağıdaki personel hakkında (a) ve (b) bendi hükümleri uygulanmayabilir.

Birinci Bölge: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde (1) olarak gösterilen bölgeleri,

İkinci Bölge: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (1) sayılı cetvelde (2) olarak gösterilen bölgeleri,

Bölgeler Arası ve Gruplar Arası Yer Değiştirme

MADDE 15- Atamalar, 18 inci ve 19 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla her yıl genel atama döneminde ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılır.

Görev yapmakta oldukları grubun hizmet süresini doldurup atamaya tabi olan personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir.

Bölgeler arası ve gruplar arası yer değişiklikleri aşağıdaki usullere göre yapılır:

a) Birinci bölge birimlerde görevli personelin görev yapmakta olduğu birimin hizmet süresini tamamlamasına müteakip ikinci bölge birimlere ataması yapılır.

b) İkinci bölgedeki hizmet süresini tamamlayan personel daha önce görev yapmadığı gruplardan birine atanır. Ancak emniyet müdürü rütbesindeki personelin, teknik, bilgi, beceri ve tecrübesinden yararlanmak ve uzmanlık gerektiren birimlerde istihdam edilmek amacıyla talep edilmesi halinde daha önce görev yaptığı gruba ataması yapılabilir.

c) İkinci bölgedeki her iki grupta da görev yaptıktan sonra daha önce görev yaptığı gruba atanan personel, bu grubun hizmet süresini tamamlamasına müteakip daha önce görev yapmamış olduğu gruba atanır.

d) Personel tüm gruplarda görev yapmış ise istediği bölge ve gruba atanabilir. Bu şekilde ataması yapılan personel, atanmış olduğu birimin hizmet süresini tamamlamadan atanma talebinde bulunamaz.

e) Her grupta kuruluşu bulunmayan branşh birimlerin branşh personeli, atanacağı grupta branşlı biriminin kuruluşu olmaması durumunda diğer grupta kuruluşu bulunan ve daha önce görev yapmamış olduğu ile atanır

Şark Görevi Kapsamında Olan İller

Polislerin şark görevi kapsamında bulunan iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve ilçeleridir.

17 Mart 2022 tarihinde yayınlanan yönetmelik aşağıdadır.

https://netbilge.com/egm-yeni-atama-yonetmeligi-polis-atama-yonetmeligi-degisti/

İllerin Tehlike Düzeylerine Göre Kriterler

İllerin tehlike düzeylerine göre verilen şark süreleri ve ücretleri değişmektedir. Örneğin Hakkari Merkez 3 yıllıkken Elazığ Merkez 6 yıla kadar çıkabilmektedir. Ücretler ise 200 TL’den 1000’TL ye kadar değişiklik gösterebilir. Bu kriterler ilden ile değiştiği gibi ilçeden ilçeye göre de değişebilir.

Şark görevini yapan bir kişi bu sefer Batı illeri için tercih verir. Polislerin şark görevi daha tehlikeli bir yerde yapılmışsa Batı’daki tercihine genellikle ilk sırada yerleşir. Şarkını daha az tehlikeli yerlerde yapan Polisler ise genellikle 2. ya da 3. tercihine yerleşir. Fakat Batı’dan sonra tekrar şark görevine gitmek baştaki gibi 2 yılla sınırlı değildir, daha uzun sürmektedir. Bu süre Batı’daki yerin görev süresine göre değişebilmektedir.

https://netbilge.com/polis-atama-bolgeleri-2022-sureleri-polis-atama-yonetmeligi-2022-sureleri-emniyet-bolge-sistemi/