375 Sayılı KHK Kamu Görevinden Çıkarma Nedir? 375 sayılı KHK 35 madde uzatılacak mı? 375 sayılı KHK 35 madde ne zaman bitecek?

20.06.2022
375 Sayılı KHK Kamu Görevinden Çıkarma Nedir? 375 sayılı KHK 35 madde uzatılacak mı? 375 sayılı KHK 35 madde ne zaman bitecek?

375 sayılı KHK’nın Geçici 35.maddesine göre, terör örgütleri ile irtibatlı veya iltisaklı oldukları değerlendirilen memurlar çalıştıkları kurumun bağlı bulunduğu Bakan Onayı ile kamu görevinden çıkarılmışlar ve çıkarılmaya da devam edilmektedir..

Geçici 35. Maddenin uygulaması Temmuz 2021 tarihinde sona erecekti. Ancak 1 yıl daha uzatılarak 2022 Temmuz ayına uzatıldı.

375 Sayılı KHK‘nın Geçici 35. maddesinin geçerliliği 25/07/2022 tarihinde son bulacak ve bu madde uyarınca kamu görevinden çıkarma işlemleri 25/07/2022 tarihinden sonra yapılamayacaktır. Süre şimdiye kadar uzatılmadı.

375 Sayılı KHK 25/7/2022 tarihinde son bulacaktır. Bu tarihe kadar 375 sayılı KHK kapsamında meslekten çıkarma işlemi tesis edilebilir. 375 sayılı KHK ile ihraç etmek için;

 • Yazılı olarak soruşturma başlatma
 • Soruşturmacı görevlendirme
 • Bilgi/belge toplama
 • Soruşturmanın gizliliği
 • Savunma hakkı
 • Teklifin somut bilgi, belge ve bulgu ile temellendirilmesi gerekir.

Bu yetkiler ile Bakanlıklar kendi soruşturma başlatarak ihraç işlemleri gerçekleştirmektedir.

375 sayılı KHK geçici 35.maddesinin (B) fıkrası uyarınca ilgili mevzuatta ;

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;

 1. 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.
 2. 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personelden Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.
 3. 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi personelden Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.
 4. 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa tabi personelden Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.
 5. Milli Savunma Bakanına bağlı personel Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır..
 6. Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü personeli İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır.

You cannot copy content of this page