Aday öğretmen rapor alırsa ne olur?

07.11.2022

Aday öğretmen rapor alırsa ne olur?

Adaylık süresi içinde temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olanlarla adaylık süresi içinde hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmıyacak durumları, göreve devamsızlıkları tespit edilenlerin disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişkileri kesilir. Bunun yanında aday memurun rapor hakkı vardır. Tek hekimden yıl içinde 40 güne (bir seferde 10 günden fazla değil)kadar.heyette ise daha fazlasını alabilir.