AKS Nedir ? Adaylık Kaldırma Sınavı

26.09.2021
AKS Nedir ? Adaylık Kaldırma Sınavı

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, aday öğretmenliklerinin kaldırılması yani asli öğretmenliğe geçiş için her sene sınav yapmaktadır. Bu sınava adaylık kaldırma sınavı yani AKS adı verilmektedir. Adaylık Kaldırma Sınavı yani AKS, her sene 81 il merkezinde tek sınavda yapılır.


Sınavda
, adaylara toplam 100 (yüz) adet çoktan seçmeli 5 (beş) seçenekli sorular sorulacaktır.

  • Eğitim öğretimin planlanması
  • Öğrenme ortamları
  • Sınıf yönetimi.
  • Öğretim yöntem ve teknikleri.
  • Ölçme ve değerlendirme.

You cannot copy content of this page