Anayasa Hukuku Nedir?

29.09.2021
Anayasa Hukuku Nedir?

Anayasa hukuku, bir devletin kuruluşu ile birlikte işleyişini, iktidarı ve yönetimi, bunun yanı sıra yönetim karşısında kişilerin hak ve özgürlüklerini ele alan kamu hukuku birimi/dalıdır. Anayasa hukukunun temel odak noktası devlettir. Anayasa Hukuku Dersinde ise aşağıdaki 6 madde temel başlıklardır ve bu başlıklar üzerinde durulur.

  • Anayasa
  •  Maddi Anayasa
  •  Kazuistik Anayasa
  •  Çerçeve Anayasa
  •  Yumuşak Anayasa
  •  Katı Anayasa

Anayasa kavramı, herkesin kabul ettiği bir tanıma sahip değildir. Genel olarak öğretide anayasa kavramı şöyle tanımlanmaktadır: Anayasa, devletin yapısını, hükümet şeklini, organlarını, bu organlar arasındaki ilişkileri gösteren, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini garanti altına alan kurallar bütünüdür. Anayasa terimi geniş anlamda, yani maddi anlamda ve dar anlamda, yani şekli anlamda olmak üzere iki şekilde de kullanılabilmektedir: Maddi anlamda anayasa, devletin yapısını, hükümet şeklini, temel organlarını, bu organlar birbirileriyle olan ilişkilerini gösteren, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen her türlü kurallar bütününü ifade etmektedir. Dar anlamda, ya da şekli anlamda anayasa ise, alelade kanunlardan farklı usul ve şekillere uyularak yapılan ve anayasa adını veren kanunu ifade etmektedir.

You cannot copy content of this page