Avamlık ne demek? Avam ne demek?

03.03.2022

TDK‘ya göre; avam, halkın aşağı tabakası yani havas tabakasının karşıtıdır

Sözlükte “halk, sıradan insanlar” anlamına gelen avam âlim, filozof ve mutasavvıf, hatta idareci gibi zümrelerin kendilerinden olmayan çoğunluk için kullandıkları bir terim olmuştur.

Avamlık ise halk tabakasından bir kişiymiş gibi davranan üst tabaka kişiye Avamlık yapma tarzında kullanımı bulunan bir kelimedir.

Sadece halkın tabakalarını ifade etmek için kullanılmıştır. Günümüzde ise daha gündelik şekilde ve kimi zaman eğitimsiz ya da davranışları sakil bulunan kişiler için de bu söz tercih edilmektedir.

Avam, tam anlamıyla halkın aşağı tabakası anlamına gelmektedir. Bu anlamdan dolayı kimi zaman aşağılayıcı bir söz olarak da değerlendirilmektedir ve kullanımından kaçınılmaktadır.