Ayakta tedavi beyan belgesi alan öğretmen o gün okula gitmeli mi? Yasal dayanağı

16.01.2023

Eskiden sevk vardı. Öğretmenler ayda 4 defa sevkli oluyorlardı ve bu sevkli günlerde öğretmenlerin ek ders ücretleri kesilmiyordu. Sonrasında yapılan düzenleme ile birlikte sevk kaldırıldı yerine ayakta tedavi beyan belgesi getirildi.

Ayakta tedavi beyan belgesi alındığında ve o gün okula gidilmediğinde öğretmen ek dersi kesilir. O gün için alınan bir günlük sağlık raporu ile o güne ait ayakta tedavi beyan belgesi aynı şekilde ek dersten kesintiye yol açmaktadır.

23.06.2010 Tarihinde Mili Eğitim Bakanlığının 1883/31270 sayılı 2010/41 Genelgesi ile yürürlüğe giren ayakta tedavi beyan belgesi yapılan muayeneler sonucunda istirahati uygun görülmeyenler için tedavilerinin yapılıp işine geri dönebilmesi için hazırlanan belgedir..

Ayakta tedavi beyan belgesini, hastaneye giden kişi doldurmaktadır. Bu belge sadece bir günlüğüne geçerli olduğunu unutmayın. Ayakta tedavi beyan belgesi, istirahat belgesi yerine geçmez.

Getirilen bu düzenleme belirttiğimiz üzere 2010/41 sayılı genelgede açıklanmıştır. Genelgeye göre kendisi veya aile fertlerinden birinin sağlık kuruluşlarında ayakta tedavi görmelerine bağlı olarak görevine gelemeyen personelin, takibi ve idari izinli sayılabilmeleri için Ayakta Tedavi Beyan Belgesi doldurulması şartı getirilmiştir.

Ayakta Tedavi Beyan Belgesi öğretmen tarafından doldurulur.

Belgede tarih yazdığı için o gün tüm gün idari sayılırsınız.

Öğretmen bu belgeyi doldurup kuruma verecektir, eğer kurum inanmazsa teyit isterse bu belge ile resmi kurallara uygun olmak şartı ile o kuruma başvurabilir, bilgi isteyebilir. Siz hasta kaydı için verilen etiketin bir nüshasını alıp bu belgenin üzerine yapıştırırsanız bu tarz durumların önüne geçebilirsiniz.

Ayakta Tedavi Beyan Belgesi’nde saat yazılma zorunluluğu genelgede görüldüğü gibi yoktur. Sadece tarih belirtilmiştir.

Ayakta Tedavi Beyan Belgesi alıp ders süresince okula gidemezseniz o günün ek dersi hesaplanarak kesilir. İlk derse gidemeniz Ayakta Tedavi Beyan Belgesi aldınız ve ikinci ders başlamadan okula gittiniz, o günün tüm ek dersi kesilmez. En fazla girmediğiniz saat olan 1 saat düşülür ve kesintiye gidilir. Siz ikinci ders dahil sonraki derslere girdiyseniz defteri de doldurduysanız problem yok.

İlgili genelge aşağıdadır.

25.04.2013- 6005 Devlet Personel Başkanlığı Görüş Yazısı’nda;

– Devlet memurunun hastalanması sebebiyle sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat ederek muayene edilmesi sırasında ya da muayene sonrası tetkik ve tahlillerde geçirdiği sürelerde memurun izinli sayılması gerektiği; ancak bu iznin muayene süresi, tetkik ve tahlil süresi ile sınırlı olduğu,

-Devlet memuruna verilen bu iznin suistimal edildiği yönünde kanaate varılması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgililerden sağlık kurum ve kuruluşlarında muayene edildiğine veya muayene sonrası tetkik ve tahlil yaptırdığına dair belge istenebileceği,

– Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde Devlet memurunun söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlaması gerektiği,

– Muayene sonrasında tabip tarafından hastalık raporu verilmediği takdirde söz konusu sürelerin bitiminde görevine başlamayan Devlet memuru hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılabileceği,

Belirtilmiştir. Burada DPB ayakta tedavi süresi bitince görev yerine dönülecek demektedir.

25.04.2013- 6005 Devlet Personel Başkanlığı Görüş Yazısı İçin TIKLAYINIZ.