Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın ifadesi aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

31.12.2022

Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın ifadesi aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

“bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın.” yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

“Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, o ülkede insanların nasıl öldüğüne bakın.”

Yukarıdaki ifadeyi trafik adabı açısından ele alırsak aşağıdakilerden hangisinin önemi ortaya çıkar?

A Yaşam hakkı

B Çevre hakkı

C Kamu yararı

D Öfke yönetimi

Doğru Cevap A şıkkı yaşama hakkı