Ceride, seriyye, ketibe, ceyş, hamiş ne demek?

27.12.2021
Ceride, seriyye, ketibe, ceyş, hamiş ne demek?

İslam ordusundai, Sayı bakımından en az olan askeri birliğe ceride, 50-100 kişi arasındaki askeri birliğe seriyye, 100-1000 kişi arasındaki askeri birliğe ketibe,
1000-4000 kişi arasındaki askeri birliğe ceyş, 4000-12000 arasındaki askeri birliğe hamiş, Birliklerin tümünü içine alan birliğe ise asker denilir.