Dededen toruna miras düşer mi? Dededen kalan miras eşe kalır mı? Baba ölünce dededen toruna miras kalır mı?

14.01.2023

Dededen toruna miras düşer mi? Dededen kalan miras eşe kalır mı? Baba ölünce dededen toruna miras kalır mı?

Medeni Kanun kapsamında yer alan esaslara göre, miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu olmaktadır. Çocuklar eşit olarak mirasçı oluyor. Dededen toruna doğrudan miras kalmıyor, ancak dedenin kendi altsoyunun kendisinden önce vefat etmesi halinde çocuğunun hakkı torunlara geçiyor.

Miras bırakanın ana ve babasıyla birlikte mirasçı olunursa mirasın yarısı, Miras bırakanın büyük anne ve büyük babası ve onların çocuklarıyla birlikte mirasçı olunursa mirasın dörtte üçü, Bunlar dışında miras bırakanın mirasçısı bulunmuyorsa mirasın tamamı eşe kalır.

  • Miras bırakanın altsoyu ile birlikte mirasçı olunursa mirasın dörtte biri,
  • Miras bırakanın ana ve babasıyla birlikte mirasçı olunursa mirasın yarısı,
  • Miras bırakanın büyük anne ve büyük babası ve onların çocuklarıyla birlikte mirasçı olunursa mirasın dörtte üçü,
  • Bunlar dışında miras bırakanın mirasçısı bulunmuyorsa mirasın tamamı eşe kalır.

Dededen toruna miras düşer mi? Dededen kalan miras eşe kalır mı? Baba ölünce dededen toruna miras kalır mı?

Miras hukuku gereğince, vefat eden bir kimsenin mal varlığı yasal mirasçılarına geçiyor. Miras bırakanın yasal mirasçıları kan hısımları, sağ kalan eşi, evlatlık çocuğu ve devlet olmaktadır.

Fakat miras dağılımında belli bir sıra ve belli oranlar bulunuyor. Medeni Kanun kapsamında yer alan esaslara göre, miras bırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyu olmaktadır. Çocuklar eşit olarak mirasçı oluyor.

Dededen toruna doğrudan miras kalmıyor, ancak dedenin kendi altsoyunun kendisinden önce vefat etmesi halinde çocuğunun hakkı torunlara geçiyor.

İkinci zümre miras bırakanın anne ve babası ile bunların alt soyundan ( kardeşleri, kardeş çocukları, kardeş torunları) oluşur. Bunların mirastan pay alabilmesi için birinci zümreden mirasçı olmaması da şarttır. Burada tereke anne ve babaya 1/2, 1/2 şeklinde ikiye bölünmektedir. Anne- babadan biri vefat etmiş ise onun payı alt soya, yani kardeşe; eğer kardeş de ölmüşse de onun yerini varsa kardeşin alt soyu olan yeğenler alır.

Sadece evlilik birliği sürerken vefat eden eşin babasından kalan mirasa sağ kalan eşi ortak olabilir. Boşanmış olan eşler, babadan kalan mirastan pay alamaz. Ancak boşanma davası sürerken vefat eşin mirasından pay alınabiliyor. Çünkü bu durumda eşin vefatı nedeniyle boşanma davası düşmüş olur.

Miras kaldığı nasıl öğrenilir?

Bir kimsenin vefatından sonra kalan taşınır ve taşınmaz mallar miras olarak nitelendiriliyor. Peki, birinden miras kaldığı nasıl öğrenilir? Miras kalırsa mirasçılara bildirim yapılır mı?

Bir kimsenin mirasçı olup olmadığı, mirasçılara hangi oranda ne kadar miras kaldığı veraset ilamında belirtiliyor. 

Mirasçılık belgesi olarak da bilinen ilamı almak için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne veya noterlere başvuruda bulunabiliyor. Başvuruda gerekli olan belgelerin de temin edilmiş olması gerekiyor.

* Ölüm belgesi,

* Nüfus Kayıt Örneği,

* Veraset ilamı istemi içeren dilekçe.

Mirasın geçmesi..

A. Açılma ve değerlendirme anı

MADDE 575.- Miras, mirasbırakanın ölümüyle açılır. Mirasbırakanın sağlığında yapmış olduğu mirasla ilgili kazandırmalar ve paylaştırmalar, terekenin ölüm anındaki durumuna göre değerlendirilir.

B. Açılma yeri ve yetkili mahkeme

MADDE 576.- Miras, malvarlığının tamamı için mirasbırakanın yerleşim yerinde açılır.

Mirasbırakanın tasarruflarının iptali veya tenkisi, mirasın paylaştırılması ve miras sebebiyle istihkak davaları bu yerleşim yeri mahkemesinde görülür.

C. Açılmanın hükümleri

I. Mirasa ehliyet

1.Hak ehliyeti

MADDE 577.- Bu Kanuna göre mirasa ehil olmayanlar dışındaki herkes mirasçı olabileceği gibi, vasiyet alacaklısı da olabilir.

Tüzel kişiliği bulunmayan bir topluluğa belli bir amaç için yapılan kazandırmaları, o topluluk içindeki kişiler, mirasbırakan tarafından belirlenen bu amacı gerçekleştirme kaydıyla birlikte edinmiş olurlar; amacın bu yolla gerçekleştirilmesine olanak yoksa, yapılan kazandırma vakıf kurma sayılır.

You cannot copy content of this page