Direnç Nedir ?

05.02.2022

Direnç bir etkiye karşı koyma, dayanma gücü anlamı taşır sözlükte.

Direnç, bir elektrik devresinde akım akışına karşı oluşan etkinin ölçümüdür. Direnç ohm olarak ölçülür ve Yunan alfabesindeki omega harfi (Ω) ile gösterilir.

Yalıtkanlar: Yüksek direnç gösteren ve elektronların akışını sınırlandıran maddeler.