Doğumu Kolaylaştırmak İçin Edilecek Dua

09.02.2022

Doğum meşakkatli bir süreçtir aşikar. Allahın Lütfü olan yavrularımızı elimize alana kadar geçen süreç haylı zahmetti. Annenin doğuma girmeden önce aşağıdaki duayı okuması inşallah faydalı olacaktır.

‘İnne rabbekümüllahüllezi halekas semavati vel erda fi sitteti eyyamin sümmesteva alel arşi yuğşil leylen nehara yatlübühu hasisev veş şemse vel kamera ven nücume müsehharatim bi emrih ela lehül halku vel emr tebarakellahü rabbül alemin.