Dolbear yasası nedir ? Cırcır böceği sıcaklık hesaplama

19.02.2022

15 saniyede sayılan cırcır böceği sesine 40 eklenince fahrenheit cinsinden hava sıcaklığını buluyoruz. Celcius olarak hesaplamak istersek N dakikada sayılan cırcır böceği ötüş sayısı olmak üzere: T (Celcius) = 10 + [ ( N – 40 ) / 7 ] formülü geçerli oluyor.

Amerikalı bir fizikçi olan amos dolbear tarafından 1897 yılında “bir termometre olarak cırcır böceği” makalesinde keşfedilmiş yasadır Dolbear yasası.

Bu yasanın formülüne göre bir cırcır böceği dakikada 180 defa ötüyorsa havanın sıcaklığı 30 santigrat derecedir.

Cırcır böcekleri hava ısındıkça daha hızlı öter. Cırcır böceklerinin 1 dakika içinde kaç kez cırladığı sayılır ve aşağıdaki formül kullanılarak hava sıcaklığı hesaplanır. T = 10+[(180-40)/7] = 30°C’dir.