Dünya İntiharı Önleme Günü Nedir? Ne Zaman?

03.05.2021
Dünya İntiharı Önleme Günü Nedir? Ne Zaman?

Dünya İntiharı Önleme Günü Nedir? Ne Zaman?

İntihar, bir şahsın sonucunun ölüm olacağını bildiği bir eylemi yapması olayıdır. Kişi, bu eylemi yaparken başarıya ulaşması halinde sonunda öleceği idrakindedir. İntihar sözcüğü Türkçe ’ye Arapça üzerinden giren bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak boğazını keserek, boğazlayarak öldürme anlamlarına gelir. Bu kelime, süreç içerisinde anlam genişlemesi yoluyla genel bir tanım almıştır.

Genelde kişide geleceğini görememe, gelecekten korkma, o gün için çıkış yolu bulamama gibi ruhsal durumlar etkili olabiliyor. Psikiyatr bilimi bu eylemin altındaki risk etkenleri arasında zihinsel sendromlar, bipolar bozukluk, majör depresif bozukluk, şizofreni, madde ve alkol bağımlılığı gibi unsurları sayar.

İntiharın Önlenmesi İçin Yapılması Gerekenler

İntiharın önlenmesi için çevresel birçok etkenin desteği gerekmektedir. Bu konuda sağlık çalışanları, intihara meyleden kişinin tanıdığı veya birçok kurum, kuruluş ve teşkilat, kolektif hareket ederek toplumsal bir katkı sağlayabilir. Özellikle telkin, yardımcı olma, ilaç, yanında bulunma gibi yöntemler de bu eylemin önlenmesinde önemli olabilir. İntihar, sadece eylemi gerçekleştiren veya bu eyleme meyleden kişilerin sorunu değildir. Bunun altında yatan toplumsal unsurlar da parçalarından olabilir.

İntiharı Önlemek Amaçlı Halk Çalışmaları

İntiharı önleme amaçlı yapılacak bazı faaliyetler:

  1. İntihara meyleden kişinin stresle mücadele açısından yöntemlerinin iyileştirilmeye çalışılması,
  2. İntihar açısından rizikolu görülen şartların ortadan kaldırılması veya aza indirgenmesi için uğraşılması,
  3. O an ki engellerinin ve problemlerinin çözülmesine müteakip sonrasında iyi imkânlar sunulması,
  4. Depresyona neden olan ruhsal emarelerin iyileştirilmesi.

Dünya İntiharı Önleme Günü Ne Zaman?

10 Eylül tarihi, her sene Dünya İntiharı Önleme Günü olarak tahsis edilmiştir. Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası İntiharı Önleme Derneğinin önerisi ve girişimleri neticesinde 2003 yılından beri bu günü idrak ediyor. Bu gün ile amaçlanan, intihar hususunda farkındalık yaratmak ve böylece intihar girişimlerinin önüne geçmeye çalışmaktır.

Dünyada ve Türkiye’de Her Yıl İntihar Eden Kişi Sayısı

Dünya Sağlık Örgütü, daha önce dünyada her sene intihar eden kişi sayısını açıklamıştı. 2015 yılını kapsayan bu açıklamaya göre 800 bin kişi intihar etti. Bu verilere bakarak söz konusu sayısının 2030 yılında 1 milyonu bulabileceği tahmin ediliyor. Umulur ki bu tahminler gerçeğe dönüşmez.

Ülkemizdeki istatistiki bilgileri açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)  da 2015 yılında üç binden fazla kişinin intihar ederek hayatını sonlandırdığını belirtmişti. Yine bu dönemde intihar girişiminde bulunan kişi sayısının yaklaşık yirmi katı olduğu düşünülüyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK)  2018 yılı verilerine göre de ülkemizde intihardan hayatını sonlandıran kişi sayısı ne yazık ki 3 bin 161’dir. Şaşırtıcı olan ise bu intiharların çoğunluğunun açık ara farkla erkekler tarafından gerçekleştirilmesi. Bu veri doğrultusunda intihar eden 3 bin 161 kişinin yüzde 75.6’sı erkek.

Dünya çapında dikkat çeken bir başka istatistiğe göre, 15-19 yaş aralığındaki ölümlerde, ölüm sebebi olarak intihar maalesef üçüncü sırada.

İntiharı Artıran Unsurlar

Türk Tabipler Birliği’ne (TTB) göre intiharı ortaya çıkartan ve artıran en önemli etkenlerin başında bu fikri destekleyen ruhsal bir rahatsızlığın olmasıdır. Bunun dışında intihar haberlerinin basında ve medyada sık sık duyurulması da artıran bir başka unsur olarak dikkat çekiyor. Bu haberlerin detaylı yayınlanması, aşırı dramatize durumunda gösterilmesi, intihara bir olayı veya durumu neden olarak göstermeye çalışmak, etkenlerden olabiliyor.

Dünya İntiharı Önleme Günü bağlantılı bir başka özel gün de Dünya Ruh Sağlığı Günü’dür. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından ön plana çıkartılan bu günün tarihi ise 1992 yılından bu yana 10 Ekim’dir.

You cannot copy content of this page