Dünya Kanser Günü Nedir, Ne Demek? Ne Zaman?

03.05.2021
Dünya Kanser Günü Nedir, Ne Demek? Ne Zaman?

 Dünya Kanser Günü Nedir, Ne Demek? Ne Zaman?

20. yüzyıldan itibaren artan kanser vakaları, bu hastalığa karşı verilen mücadelelerin de ortaya çıkmasına neden oldu. Kanserin artmasında en önemli etkenlerin başında ise türüne göre değişmekle beraber, edinilen hazıra dayalı yemek alışkanlığı, düzensiz beslenme gibi unsurlar geliyor.

Bunun dışında kanserlerin yaygınlık türü cinsiyete göre de değişiklik gösterebiliyor. Meme, rahim ve kalın bağırsak kadınlarda; akciğer, prostat, mide ve kalın bağırsak ise erkeklerde daha sık görülüyor.

Kanser Nedir?

Genelde hızlı ve aktif bir şekilde büyüyen tümörlere kanser denir. Habis tümör olarak da bilinen kanser, süratle genişlemeye yatkındır. Durduran belli bir alan olmadığı için bu tümörler, sınır tanımazlar. Büyüyerek vücudun her noktasına yayılabilirler, etraftaki damarların içine de girerek önüne geçilemez hale ulaşabilirler.

Erken teşhis konulamaması ve tedavi edilememesi durumunda öldürücü etkisi maalesef fazladır. 20. asırda hem yeme alışkanlıklarının düzensiz ve aşırı dengesizliğe doğru değişmesi hem de kanser teşhisini ortaya çıkaracak tıp teknolojisinin ilerlemesi, birçok kanser vakalarının oluşmasına ve ortaya çıkarılmasına neden oldu. Buna paralel olarak da toplumsal duyarlılık edindirmek amacıyla birçok etkinlikler oluşturmak, ana hedeflerden oldu. Bu etkinliklerin başındaysa Dünya Kanser Günü geliyor.

Kanser Türleri Nelerdir?

Kanser, tek çeşit olmayıp birçok türe ayrılır. Bunda yayıldığı ve etkilediği organlar belirleyici olmaktadır. En belli başlı kanser türleri; Akciğer, kalın bağırsak, karaciğer, deri, lenf, kemik tümörleri mesane, rahim, mide, rahim ağzı kanseri, prostat, beyin tümörleri, kolon ve rektum, pankreas, çocukluk çağı, yumurtalık, tiroid, gırtlak, meme kanserleri.

Dünya Kanser Günü Nedir? Ne Zaman?

Dünya Kanser günü, adından da anlaşılacağı gibi, tüm dünyada düzenlenen ve anılan bir gündür. Hem kanser hakkında dikkat çekerek farkındalık oluşturmak hem belirli ibareleri konusunda insanlara bilgi vermek hem de olası benzer durumda doktora giderek erken tanı ve teşhis ortamı yaratmak amacıyla düzenlenmektedir.

Bu gün, her yılın 4 Şubat’ında tertip edilmektedir. İlk başlangıcı Uluslararası Kanser Savaş Örgütü’ne (İngilizcesi: Union Internationale Contre le Cancer- İngilizce kısaltması: UICC) dayanır.  Örgüte 80 ülkeden yaklaşık 270 kuruluş üyedir. Bu istatistikle söz konusu kurum, bu hedefteki kuruluşlar içerisinde en büyüğüdür. Uluslararası Kanser Savaş Örgütü’nün bu günü düzenlemesi ve anmasındaki ana gaye, sonra ki nesillere kanseri ortadan kaldırmış bir dünya bırakmaktır. Kar amacında olmayan örgüt bu hedef doğrultusunda kapsamını daha da genişletmektedir.

Yine Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği de kanser üzerine faaliyetler yapan kuruluşların başında geliyor. Bu derneğin temel amaçları ise farkındalık oluşturarak kansere de sebep olan etkenlerin önüne geçmek, erken tanı koymak ve tedavi sürecinde kanseri önleyebilmektir.

Bu amaç doğrultusunda;

– Kanser ile ilgili yayınlar ve öğretici faaliyetlerle halkı aydınlatmak,

– Kanser ile alakalı bilimsel incelemelere destek olmak,

– Bu alanda eğitim alan doktor ve bilim insanlarının daha iyi eğitim almalarını sağlamak,

– Hastalık ile mücadele hususunda ülke genelinde dayanışmayı sağlamak ve ilgili mercilere yardımcı olarak halkı bilinçlendirmek,

– Hastalıkla savaşmak amacıyla kanser üzerine kurulacak tesisleri, laboratuvarları, hastaneleri açma olanağı oluşturmak,

– ‘Kanser Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde faaliyetlerde bulunmak,

– Bu zor hastalığa yakalanan vatandaşların tedavisini ve ilaçlarının teminini üstlenmeye çalışmak, ön ayak olmak,

– Diğer devlerin bünyesindeki benzer amaçlı kurum, kuruluş ve örgütlerle iletişime girip bu alanda gerekirse ortak hareket etmek,

– Bilimsel çalışmaları izleyerek günümüzün en son teknolojik gelişmelerini bu hastalığın tedavisinde uygulamak.

Yine söz konusu amaçların gerçek hayata daha hızlı şekilde uygulanması için, derneğe birçok duyarlı vatandaş da maddi yardımda bulunuyor.