DYS sistemi nedir?

24.12.2021

DYS Doküman Yönetim Sistemi’nin kısa adıdır. DYS‘ler sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık sık geri dönüş yapılan fiziki ortamdaki evraklarınızın taranıp indekslerenek DYS içerisine almak bu belgelere hızlı ulaşımı sağlamaktadır. Doküman yönetim sistemi İngilizce: “Electronic Document Management System/Software”. Kısa adıyla “EDMS”, kâğıda aktarılmaya aday bilginin elektronik ortamda tutulup yönetilmesidir. Normal bilgisayarlarda bu bilgi yalın halleriyle tutulduklarından gerçek anlamda bir yönetimden söz edilemez.

DYS ile Öğretmenler için resmi yazı imzalama

Cumhurbaşkanlığımızın “Tasarruf Tedbirleri” konulu 2021/14 sayılı genelgesi kapsamında; Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 8 kurumda 15.10.2021 tarihinden itibaren pilot uygulamaya geçilmiştir. Kurum idarecileri tarafından kullanılan DYS’nin öğretmenler tarafından kullanılacak olması öncelikle kağıt istafını önlemiş olacak. DYS üzerinden öğretmenlere resmi yazıları e-posta olarak gönderme seçeneği olmasına rağmen birçok okulda resmi yazıların çıktıları alınarak öğretmenlere imzalatılıyor. Artık bunların hiçbirine gerek kalmayacak. Öğretmenleri ilgilendiren yazılar DYS üzerinden direkt ilgili öğretmenlere gönderilecek. Öğretmen telefonundan ya da bilgisayarından MEBBİS bilgileri ile DYS sistemine girerek gelen yazıları ve yazıların eklerini görecek, okuyacak. DYS Web için MEB internet hattı gerekmeyecek. Her yerden giriş yapılabilecek. Bu hem zaman, hem evrak yükünden tasarruf sağlamış olacak.