E Devlet Sistemi Üzerinden Askerlik Sorgulama Tecil Ettirme

18.04.2021
E Devlet Sistemi Üzerinden Askerlik Sorgulama Tecil Ettirme

2021 yılında en çok merak edilen sorulardan bir tanesidir Askerlik Tecil Ettirme.

Öncelikle E Devlet Sistemi Üzerinden Askerlik Sorgulama ekranına gelerek ne zaman askere gitmeniz gerektiğini sorgulamanız gerekiyor.
Eğer askerlik için gösterilen tarih sizin için problem değil ise sorun yok. Ama o tarihte askerliğe gitmek istemiyorsanız tecil ettirmeniz gereklidir.

ASKERLİK TECİL SORGULAMA

e-Devlet askerlik tecil işlemleri ile birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Tecil sorgulama e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. e-Devlet sistemine giriş yaparak “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” butonuna ulaşarak tecil durumunuzu sorgulayabilirsiniz.

YOKLAMA KAÇAĞI OLMA DURUMU

Yoklama kaçağı veya bakayalar ile 21 inci maddenin birinci fıkrası gereğince yoklama kaçağı olarak muayenesi yapılarak sınıflandırma kaynağına alınacakların, sevke tabi tutulacağı celp tarihine kadar geçen süre içinde bu fıkra kapsamında askerlikleri ertelenmez. Ancak, ertelemelerine neden olan görev, staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora öğrenimi başlangıç tarihleri ile sporcuların erteleme kapsamındaki kulüpleri ile yaptıkları sözleşme başlangıç tarihleri, yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları tarihten önce olanların ertelemeleri yapılabilir.

ASKERLİK TECİL İŞLEMLERİ NELERDİR?

Bazı askerlik şubelerinde vesikalık fotoğraf çekilse de, riske girmeyerek fotoğrafı çektirip götürmek daha sağlıklı olacaktır. Gerekli evrakların askeri personele teslim edilmesinin ardından yükümlüden son olarak aile hekimine giderek “askerliğe elverişlidir” raporu alması istenir. Burada oluşan bir kafa karışıklığını gidermekte yarar var. Bu rapor, tecil süresiyle ilgili istenmektedir. Tecil sırasında kişinin başına gelebilecek bir kaza ya da elverişsizlik halinde bu sağlık raporu tekrar istenir. Sağlık raporu alındıktan sonra belge tekrar şubeye teslim edilir ve kişi lise mezunu ise üç sene, üniversite mezunu ise 2 sene askerliği tecil edilmiş olur.

LİSE MEZUNLARI İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME

Lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olan askerlik yükümlüleri herhangi bir sebep göstermeksizin askerliklerini 3 yıl süreyle tecil ettirebilirler. Bu kişilerin asker kaçağı olarak görünmemeleri ve doğru bir biçimde askerliklerini tecil ettirmeleri için askerlik şubesine giderek askerlik tecili için gerekli belgeleri ilgili birime teslim etmeleri gerekir.

ÜNİVERSİTE, YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ İÇİN ASKERLİK TECİL ETTİRME

Üniversite mezunları için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora öğrencileri ya da mesleki tecrübe kazanmak için bir yerde staj görenler üst yaş sınırı 35’i geçmeyecek şekilde askerliklerini 1 yıl süreyle tecil ettirebilirler.

İKİNCİ ÜNİVERSİTE VE AÇIK ÖĞRETİM ASKERLİĞİ TECİL ETTİRİR Mİ?

İkinci üniversite için aynı derece de bölüme kayıt olmak askerliği ertelemiyor. Mesela, 4 yıllık bir bölüme kayıt oldunuz ve bitirdiniz ardından tekrar 4 yıllık bölüme kayıt olmanız askerliğinizi ertelemeyecektir. 2 yıllık bir üniversite okuyup, 4 yıllık bir fakülteye kayıt olursanız erteleme şansınız var. Açık öğretim öğrencilerin durumu normal örgün öğretimdeki öğrenciler gibidir. Aralarında hiçbir fark yoktur.

ASKERLİK TECİL İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İkamet ettiğiniz yerde bulunan ya da bu yere en yakın olan Askerlik şubesine giderek askerliğinizi tecil ettirebilirsiniz. Askerlik şubesinde doldurulacak formun yanı sıra giderken götürülmesi gereken belgeler şunlardır:

Mezuniyet diploması ve 4 adet fotokopisi

Nüfus cüzdanı ve 4 adet fotokopisi

Yakın zamanda çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf

Varsa ehliyet ve 2 adet fotokopisi

ASKERLİK TECİL ETTİRME YAŞ SINIRLARI VE İSTİSNAİ DURUMLAR

Askerlik tecil ettirme yolları da askerlik tecil süresi de, eğitim durumuna, mesleki yeterliliğe, sağlık koşullarına göre farklılık göstermektedir. Lise veya dengi bir öğrenim kurumunda okumayı sürdürenler ile halen bir yükseköğrenim kurumunda eğitim görmekte olan öğrenciler 29 yaşına kadar askerliklerini erteleyebilir. Aynı şekilde lisanslı profesyonel sporcular da askerliklerini 33 yaşına kadar tecil ettirebilirler.
İstisnai durumlardan biri de iki kardeşten birinin askerlik yükümlülüğünü yerine getirmesi durumunda olur. Eğer kardeşlerden biri askerlik görevinde ise, diğer kardeş yükümlülüğünü abisinin/kardeşinin askerlik süresi tamamlanana kadar tecil ettirebilir. Yurt dışında çalışma yahut oturma iznine sahip yükümlüler, yaşadıkları ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına başvurarak 38 yaşına kadar askerliklerini tecil ettirme hakkına sahiptirler.

You cannot copy content of this page