Ek Ders Ücreti Ne Kadar? Ek Ders Ücreti Hesaplama

26.09.2021
Ek Ders Ücreti Ne Kadar? Ek Ders Ücreti Hesaplama

Ek Ders Öğretmenin girmiş olduğu toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders saati çıkarılır.

Ek ders ücreti şu şekilde hesaplanabilir:

  • Öğretmenin girmiş olduğu toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders saati çıkarılır. Ve her 10 saat ders için 1 saat ek ders eklenir.
  • Örneğin haftada 26 derse giren bir öğretmenin ek ders hesaplaması:
  • 26-15= 11 saat ek ders
  • Dersi hazırlama ve programlama için 2 saat ek ders,
  • Sorumlu olunan sınıf var ise 2 saat ek ders
  • Ardından toplam ek ders saati ile bir saatlik ödenen ek ders ücreti çarpılır.

Gelir Vergisi Dilimi= %15

Damga Vergisi Oranı= %0,759 (Binde 7,59)

Maaş Katsayısı= 0,146061

Gündüz Ücret Katsayısı= 140

Ders Saati Sayısı= 10Brüt Ücret= 10 x 0,146061 x 140= 204,49

Gelir Vergisi Tutarı= 204,49 x 0,15=  30,67

Damga Vergisi Tutarı= 204,49 x 0,00759=   1,55

Net Ücret (Ele Geçen)= 204,49 – (30,67 + 1,55)= 172,27

You cannot copy content of this page