Finansal özgürlük nedir ? Ne kadar para ile özgür olursunuz?

26.02.2022

Finansal özgürlük, bir bireyin maddi konuda başka bir bireye bağlı olmaması anlamını taşır. Bireyin gelir ve gider konusundaki tüm kararları ve sorumlulukları kendisine aittir.

I. Trinity Üniversitesi finans profesörlerinin yaptığı bir çalışmaya göre finansal özgürlüğünüzü elde etmek için gerekli para, yıllık harcama miktarınızın en az 25 katına eşittir.