Gnothi seauton ne demek? Gnothi seauton nasıl okunur?

19.01.2023

Gnothi seauton; Kendini tanı, Kendini bil, Kendini bilmek kişisel zeka gerektirir.

Yunanistan’ın güneyinde bulunan antik Sparta’yı tanımak gerekir. Sparta kayıt altına alınmış ilk demokrasidir, Atina’da demokrasinin uygulanmasından yaklaşık 200 yıl öncesinde Sparta’ya demokrasi hâkimdir. Vatandaşlar arasında daha eşit bir paylaşım sağlamak için toprak yasasında reformlara gidilmiş tek Yunan şehir devletidir.

Gnothi seauton yani “Kendini bil” (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Delphi’deki Apollon Tapınağı’nın girişinde altın harflerle yazılıydı. Bu buyruğun kökeni Appolan’a isnat edilmiştir.

Delphi tapınağının girişinde yazan ”Kendini bil” parolasını görüp kendine ilke edinen insanların hayattaki en önemli gayesi, kendini tamamlama ve bunu yaparken karşısındakini de tamlama üzerine kuruluydu.

«GNOTHI SEAUTON» Latince“NOSCE TE IPSUM”;anlamı “KENDİNİ BİL” demektir.

Gnothi seauton yani “Kendini bil” (Yunanca: γνῶθι σεαυτόν) bir Antik Yunan vecizesidir. Latince deyiş genellikle nosce te ipsum olarak çevrilir.

“Nosce te ipsum!”/“Gnothi seauton!”/”Know Thyself” yani “Kendini bil/Kendini tanı!”,

Matrix filminde Neo’nun kahin’le diyaloğunda kahinin neo’ya anlamını “know thyself” (kendini bil) olarak açıkladığı latince sözdür.

You cannot copy content of this page