Halk Sağlığı Haftası Nedir? Ne Zaman?

28.04.2021
Halk Sağlığı Haftası Nedir? Ne Zaman?

Halk Sağlığı Haftası Nedir? Ne Zaman?

Sağlık alanında birçok farklı konulara dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek için özel günler belirlenmektedir. Bu özel alanların dışında genel anlamda sağlıkla ilgili belirlenen özel günler de mevcuttur. Söz konusu günlerden biri de Halk Sağlığı Haftası’dır.

Halk Sağlığı Haftası Ne Zaman?

Yurdumuzda her sene 3 ile 9 Eylül tarihleri arasındaki günler, Halk Sağlığı Haftası olarak belirlenmiştir. Bahse konu haftayla, halk sıhhatini muhafaza edecek konuların önemine değinmek ve faaliyetlerin duyulmasını kamuoyuna açıklamak amaçlanıyor.

Başta Aile Hekimlikleri olmak üzere sağlık kuruluşlarında koruyucu sağlık hizmetlerini tüm yurtta yaymak, etkili sonuçlar almak ve kaliteyi artırmak esas ana hedeflerdendir. Bu açıdan özellikle çocuk sağlığı ön plana çıkarılmaktadır. Ülkenin ve dünyanın geleceği anlamına gelen çocukların sağlıklı büyümelerini sağlamak, halkın da gelecekte daha sağlıklı olmasını doğuracaktır. Çocuklarımızın ruhsal, fiziksel ve zihni sağlıklarının sağlam olması da bugünkü yatırımlara bağlıdır. Bu açıdan başta ebeveynleri olmak üzere topyekûn sağlık kuruluşlarına da iş düşüyor.

Yine Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle okullarda birçok etkinlikler yapılmakta, çocuklar ve gençlere bu konuda eğitimler verilerek yönlendirici olunmakta.

Halk Sağlığı Haftası Ne Zaman Belirlendi?

Bu hafta 2 Kasım 2011 tarihli, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüğe girdi. Bu Kararnamede esas amaçlanan halkın sağlığını muhafaza etmek, geliştirmek ve çevresel unsurlar, bulaşıcı hastalıklar gibi sağlık için risk oluşturan faktörlerle mücadele etmektir.

You cannot copy content of this page