HALKLA İLIŞKILER VE İLETIŞIM DERSI GÜZ ARA TEST

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran unsurlardan biri değildir?

Soru 2

Aşağıdak ilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?

Soru 3

Kişinin çevresindeki her olaydan, davranıştan ya da kişiden kendisiyle ilgili bir anlam çıkarmasına ne ad verilir?

Soru 4

Fiziksel olarak çekici kişilerin, doğru olmasa bile, olumlu bir dizi niteliğe sahip olarak algılanmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

Soru 5

Mesajın, işlevini yerine getirmesi için temel kural aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Bireyin yetersiz çalışmasını, kötü çalışma şartlarına veya gerekli eğitimin verilmediğine yüklemesi hangi savunma mekanizmasına örnektir?

Soru 7

Genel bir tanımlamayla kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?

Soru 8

Birbiriyle karşılıklı mesaj alışverişi yapan insan, hayvan ya da makinenin her birine ne ad verilir?

Soru 9

İletişim sürecinde, sohbet ederken bütün konuları ve anlatımları birleştirerek yorumlamak neyi temsil eder?

Soru 10

Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden biri değildir?

Soru 12

Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?

Soru 13

Bir kurumda görev alan kişilerin, önceden tanımlanmış rollere girerek, hiyerarşik bir düzen içinde kurdukları iletişim aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kişilerarası iletişimin özelliklerinden biri değildir?

Soru 15

Mahrem alan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 16

İşlerin rahatça konuşulduğu, resmi ilişkilerin sürdürüldüğü ilişkisel alan aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

Benlik tasarımı kavramını en kapsamlı olarak ele alan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özünü algılama biçimidir?

Soru 19

Bireyin veya bireylerin bilinçli veya bilinçsiz olarak, diğer kişi veya kişilerin herhangi bir konuda duygu, düşünce ve davranışlarını değiştirme işlemine ne ad verilir?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir?

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.