Harezmi kimdir Kısaca, Harezmi Hayatı, eserleri, Çalışmaları, Harezmi nerede doğdu?

16.04.2022
Harezmi kimdir Kısaca, Harezmi Hayatı, eserleri, Çalışmaları, Harezmi nerede doğdu?

Harezmi kimdir Kısaca, Harezmi Hayatı, eserleri, Çalışmaları, Harezmi nerede doğdu?

Hârizmî ya da tam adıyla Ebû Ca’fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî, Matematik, gökbilim, coğrafya ve algoritma alanlarında çalışmış Fars bilim insanı. Hârizmî 780 yılında Harezm bölgesinin Hive şehrinde dünyaya gelmiştir. 850 yılında Bağdat’ta ölmüştür.

Harezmi Kısaca, Harizmi (Harezmi) Özet (780-850) IX yy da yaşamış olan ünlü matematik, coğrafya ve astronomi alimi, Cebir” Biliminin Kurucusu “El Harezmi” ‘dir. 780 yılında Harezmi de doğan ünlü alim dönemin bilgi merkezi ve şehri olan Bağdat’a ilim öğrenmek için gider.

Matematik’te ilk kez sıfırı kullanan Harezmi, bugünkü cebir ve trigonometrinin kurucusu sayılır. Birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla, tek bilinmeyenli denklemleri ise cebirsel ve geometrik metodlarla çözmenin yollarını buldu. Harezmi, 850 yılında Bağdat’ta 70 yaşında vefat etmiştir.

Harezmi sıfır (0) rakamını ve x’i matematikte kullanan ilk kişi olarak bilinmektedir. – Doğrusal ve ikinci dereceden denklemleri çözme yöntemini detaylı şekilde anlatmıştır. – Sinüs ve kosinüs trigonometrik fonksiyonlarının tablolarını oluşturarak geometri alanında da katkı sağlamıştır.

  • Cebir ve Mukâbele Hesabı Üzerine Özet Kitap (Kitâb el-Muhtasar fî Hisâb el-Cebr ve’l Mukâbele)
  • Hint Hesabı Üzerine (Kitâb el-Hisâb el-Hindî)
  • Yer’in Biçimi Üzerine (Kitâbu Suret el-Ard)
  • Sindhind Zîci (Zîc el-Sindhind)
  • Usturlap Yapımı Üzerine (Kitâb al-Amal bil-Usturlâb)

You cannot copy content of this page