HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI DERSI

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının sahip olduğu yaptırımlardan biri değildir?

Soru 2

Bir kuralın öngörülen usulüne uygun çıkarılıp çıkarılmadığının denetlenmesine ne ad verilir?

Soru 3

Federal devlet yapısının Hukuk düzenine etkisi nedir?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesinin görevlerinden biri değildir?

Soru 5

Kanunlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 6

Örf ve adet kuralının hukuk kuralı niteliği taşıyabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması gerekir?

Soru 7

Bir İtalyan kadınla evli olan bir Fransız erkek, Türkiye’de karısından boşanıp 16 yaşında bir Alman kızla evlenmek isterse, boşanma ve evlenme işlemlerine Türk Kanunlarının uygulanıp uygulanmayacağı sorusu ile karşılaşılır.<br><br> Aşağıdakilerden hangisi bu soruna çözüm getiren kanun özelliğidir?

Soru 8

Ticaret hukukuna göre; “İşletme, emek ve sermayenin belirli bir amaçla bir araya getirilmesiyle oluşur.”<br><br> Emek ve sermayenin oranında emek ağır basıyorsa ve kişi yalnızca hayatını devam ettirebilecek kadar kazanç elde edebiliyorsa buna ne ad verilir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirket için söylenemez?

Soru 10

Ticaret hukukunun alt dalı olan Kıymetli Evrak Hukuku için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 11

Devletin ülkesi içerisinde meydana gelen olaylar ve eylemlerin o devletin hukukuna tabi olması ilkesine ne ad verilir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kaynaklarından biri değildir?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının yorum teorilerinden biri değildir?

Soru 14

İngiliz hukukunun kaynakları arasında bulunan Common Law uygulamalarının aşırı biçimciliğinin adalet arayışını karşılamadaki yetersizliğini gidermek için ortaya çıkan hukuk uygulaması aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

Türk Hukukundaki yargı kolları ile aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 16

Güvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 17

Önemli özellikler açısından benzerlik gösteren iki durum, olay, hüküm arasında bir ilişki kurularak açıkça gözlemlenmeyen başka ortak noktalar olduğuna karar verilmesine ne ad verilir?

Soru 18

Hukukun uygulanması sırasında aynı konunun farklı hukuk kurallarınca ve farklı şekilde düzenlenmiş olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

Soru 19

Örf ve adet hukukuna ceza hukukunda rastlanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

Uygulayıcının somut sorun ile ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen kararlar almasını gerektirmesine ne ad verilir?

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.