İhram nedir ?

20.02.2022

İhram, dünya ziyneti olarak bilinen elbiselerden soyunmak anlamı taşır. İhram, doğumu ve ölülerin diriltilmesini, mahşer yerini, mizanı düşünmeyi, hesap gününü ve temiz fuyuzatı ilahiyyeye nail olmayı hatırlatır. İhram giymeden hac ve umre de yapılmaz.

İhram, Hac ya da umre ziyaretini yapan Müslüman erkeklerin giymesi gereken ve iki parçadan oluşan, dikişsiz, beyaz örtü. Kadınlar için özel bir giysiden söz edilmemiş olmakla beraber onlar da uzun beyaz giysiler giyerler. Genellikle hac hali için kullanılan ihram sözcüğü namaz hali için de kullanılabilir.