İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası Nedir, Ne Zaman Düzenleniyor?

05.05.2021
İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası Nedir, Ne Zaman Düzenleniyor?

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası Nedir, Ne Zaman Düzenleniyor?

İşçi Nedir, Ne Demek?

Türkçesi işçi olarak ifade edilen sözcüğün Arapçası da nadiren dahi olsa dilimizde kullanılıyor. Arapçası amele olan işçi kelimesinin anlamı Tür Dil Kurumu Sözlüğü’ne göre, ‘başkasının yararına bedenini, kafa gücünü veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse’ şeklindedir. Buradaki başkası özel mülkiyet sahibi olabileceği gibi devlet adına hareket eden kamu temsilcileri de olabilir.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası Nedir, Ne Demektir?

Sıhhatli ve iş güvenliğinin bulunduğu yerlerde çalışmak, her insanın en temel hakkıdır. Özellikle 19. asırdan itibaren tüm dünyada sarf edilen mücadeleler sonucu, bu hakların önemli bir kısmı elde edildi. Bunların başında ise çalışma saatlerinin ve çalışılan gün sayısının azaltılması, resmi tatillerde ücretli izin verilmesi, yemek hakkı alınması gibi haklar geliyor. Yine baret, çalışılan yerlerin çevrilerek işle ilgisi olmayanlardan izole edilmesi gibi birçok haklarda da seneler içerisinde mesafeler kat edildi. Ancak tüm bu haklara ve gelişmelere karşın, birçok alanda ve sektörde iş güvenliği konusunda eksiklikler ve ihmalkârlıklar da sürüyor. Bu tür aksaklıkları gidermek için bazı çalışmalar ve etkinlikler düzenleniyor.

Elde edilen birçok haklara rağmen, halen eksik kalan bazı yönleriyle işçiler ve onların temsilcileri, başta iş güvenliği konusunda haklarını aramak amacıyla gün ve haftalar tertiplemektedir. Bunların en bilineni tüm dünyada da kutlanan ve kamuoyunda sıkça dile getirildiği için hemen hemen herkes tarafından bilinen 1 Mayıs İşçi Bayramı’dır. Bunun dışında ise işçilerin hakları ile ilgili başka etkinlikler de yapılıyor.

1 Mayıs İşçi Bayramı gibi, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası’nda da bir başka emekçi etkinliklerindendir. Bu haftada tüm dünyada çalıştırılan işçilerin haklarının savunulması ve talep edilmesi temel amaçtır. Söz konusu amaç doğrultusunda çalışma hayatında emekçilerin sağlığına zarar getirebilecek unsurların öncesinden belirlenerek gerekli önlemlerin temin edilmesi; iş kazası yaşamadan, mesleklerinden kaynaklı hastalıklara yakalanmadan, güvenli ve müreffeh bir işte çalışmalarının sağlanması; işçilerin ruhsal ve bedensel sıhhatlerinin muhafaza edilmesi üzerine çalışmalar yürütülüyor.

Fakat hem ülkemizde hem de dünyada alınan önlemlere rağmen iş güvenliği konusunda eksiklikler halen devam ediyor. Bu eksikliklerin giderilmesi için bilinçlendirme amaçlı etkinlikler yapılıyor. Bunun dışında bazı işlerde de her türlü güvenlik önlemi alınsa dahi başta meslek hastalığı olmak üzere başka risklerin kaldırılması da savunuluyor. Hem bu risklerin önüne geçmek hem meslek hastalıklarına yakalanan işçilerin haklarını temin etmesi hem de bunların tedavi sürecinde sosyal haklarına sahip olmaları da dile getirilen hususlardandır.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası Ne Zaman?

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Haftası, 4 – 10 Mayıs tarihleri arasında kutlanıyor. Bu hafta, kapsamı anlamında oldukça önemlidir. En önemli noktaları ise şevk etmeyi amaçlayan yeni bilgilerin, pratiklerin paylaşılması iş sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgilerin ilerletilmesi, olumlu uygulamaların geliştirilmesi amacıyla bir oluşum meydana getirmektir.

Yine bunun dışında birçok işçinin yıllar içerisinde yaşadığı olumsuz durumlar, iş kazaları ve meslek hastalıkları işçi-işveren nezdinde birtakım değişikliklerle giderilmeye çalışıldı. Emekçinin riskleri içerisinde yer alan iş kazaları ve meslek hastalıkları hususunda süreç içerisinde bazı kazanımlar elde edildi.

Bu elde edilen kazanımların basamaklarından biri de 30 Haziran 2012 günü yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur. Böylelikle çalışanlar kanun kapsamına alındı. Söz konusu kanunun kapsamına kamu veya özel kurum fark edilmeksizin bütün emekçiler alınmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği disiplinine hem ulusal hem de evrensel bir farkındalık oluşturuldu.