İsmiyle Müsemma Ne Demek ?

04.02.2022

Sahip olunan ismin içerdiği manayı özellik olarak kendinde barındırma hali.

İsmiyle müsemma fiziksel bir karakter ile anlatılan demektir. Eceli ile müsemma ise belli bir vakit içerisinde adı olan demektir.

Müsemma ismi hem gerçek hem de yan anlamıyla kullanılır. İlk anlamı, isimlendirilmiş, kendisine isim bahşedilmiş. Yaygın bir deyim olan ”İsmiyle Müsemma” sözü de buradan gelir. Bu ismin ikinci anlamı ise önceden tayin edilmiş belirli ve özel zamandır.