KİM KALDI

Silah Atılmıyor
Güvercin Şakırtısıdır
Şafakta Yaldızlanan
Şadırvanda Su
Ihlamurlarda Ezan
Görkemli Bir Namaz Uğultusu
Heyhat
Hamzabey Cami-İ Şerif’inden Kim Kaldı
Kim Kaldı Eski Selanik’ten
Laternalar Sustu
Sürahiler Tenha
Tek Kibrit Çakılmıyor
Kim Kaldı İttihat Ve Terakki’den
O Jöntürkler Ki – `Hariçten
Evrak-I Muzırra Celbederlerdi’ –
O Fedailer Ki Barut Öksürürler
Sakal Tıraşları Mavi
Kırmızı Bıyıkları Biber
Kim Kaldı
Müdafaa-İ Hukuk Cemiyeti’nden
Avcı Ceketi
Körüklu Çizme
Astragan Kalpak
Bazen `İttihatçı’
Hafif `İştirakiyun’
Öfkeli Kaşları Salkım Saçak
Kumral Bıyıkları Mahzun
Hani Felaket Tütün İçerler
Ceplerinde İdam Fermanları
Bellerinde Söğüt Yaprağı Bıçak
Ya Millet Meclisi’nde Meb’us
Ya Kuva-Yi Seyyarede Asker
Kadehlerde Rakı
Nazlı Beyaz
Vaniköy Korusunun `Teşrinler’deki Sisi
Gramofonda İncesaz
Meyhane Musikisi
O Şenliklerden Heyhat Kim Kaldı
Ezeli Dalgınlığımızın Islığıdır Ney
Keman Yanlış Anlaşılmasından Tedirgin
Utlar Vahim Sorular Soruyor
Öldü Nazım Samilof Sarı Mustafa
Yıkılmış Strasnoy Ploscat’ın Saat Kulesi
Eski Bolşeviklerden Kim Kaldı

ATTİLA İLHAN

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.