Kişi Borcu Nedir ? Nasıl ödenir ?

20.04.2021
Kişi Borcu Nedir ? Nasıl ödenir ?

Adından da anlaşılacağı gibi kişilere ait özel borçlara denir. ” Devlet, Belediyelere, İl Özel İdarelerin ve bunlara bağlı katma bütçeli, döner sermayeli kuruluşlara ait para veya para hükmündeki evrak ve ayniyatın ziyana uğraması, suistimal edilmesi veya kanun ,tüzük, yönetmelik ve kararlara aykırı olarak harcanmasından dolayı tazmin suretiyle tahsil edilmeleri gereken parayı kişi borcu (eşhas zimemi) denir.” Bu tanım yasalara aykırı olarak uğratılan zararın kusurlu olana tazmin ettirilmesini ifade etmektedir. Oysa bir zarar olmadan dahi kişi borcu söz konusu olabilir. Örneğin ihale usullerine uyulmaksızın yapılan bir sözleşme en uygun fiyatla yaptırılan işleri de içerse Sayıştay yargılamasında sorumluluğu gerektirir. Zararla bağlantı kurmaksızın Sayıştay kararlarıyla sorumlular adına kişi borçlarına almak söz konusu olabilir.

1.Bütçe giderleri hesabına borç kaydedilmek suretiyle fazla veya kanunsuz verildiği,gerek yılı geçtikten sonra saymanlıkça tespit edilenler; Sayıştay, adli ve idari mahkemelerce tazmin hükmedilenler, zaman aşımına uğratılan alacaklardan dolayı Sayıştay’ca sorumlulara tazmin hükmedilen tutarlar bu hesaba borç, tahsil edilecek gelirler hesabına alacak kaydedilir. 

            2. Memur aylıklarından fazla veya yersiz kesilip Emekli Sandığına gönderilen paraların tamamı bu hesaba borç, belediye hissesini teşkil eden miktar, tahsil edilecek gelirler hesabına, kişiye ödenmesi gereken miktar ise emanetler hesabına alacak kaydedilir.

            3. Ayniyatın çalınmasından, kaybedilmesinden kanunsuz ve yersiz harcanmasından doğan zararlara ait olmak üzere dairelerce bildirilen miktarlarla, Sayıştay, adli ve idari mahkemelerce  hüküm altına alınan tutarlar bu hesaba borç, tahsil edilecek gelirler hesabına alacak kaydedilir.

            4. Bu kasanın sayımı sonucunda noksan çıkan tutarlar sorumluları adına bu hesaba borç, kasa hesabına alacak kaydedilir. 

Kişi Borcu Nasıl Ödenir ?

Borcu ödemek icin internet kanalını maalesef kullanamazsınız. Bu borç ödenmediği her gün üzerine faiz biner ve sonrasında icra davası açılır.

Kişi borcu mal müdürlüklerinden ödenir. Mal müdürlüğü görevlisi parayı ödeme işlemini yapıp 2 adet makbuzu borçluya verir, Borçlu bir makbuzu kurumuna verir bir tanesi yedek kendisinde kalır. Bazı durumlarda mal müdürlüğü ödeme almaz, borç bilgisi ve hesap bilgisini borçluya verir Ziraat Bankasından yaptırmasını ister. Her iki şekilde de bu borç ödenir.

You cannot copy content of this page