Kişisel Verileri Koruma Kanunu Nedir ?

20.09.2021
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Nedir ?

Kişisel verilerin çağın standartlarına uygun işlenmesi ve koruma altına alınması için 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 6698 sayılı kanundur. Bu kanun sayesinde kişisel veriler gelişigüzel toplanamaz, yetkisiz kişilerin erişimine açılamaz, ifşa, amaç dışı kullanım veya kötüye kullanım yapılamaz

Kişisel Veri Nedir ?

Kimliği belli veya belirlenebilir olan gerçek kişilere ait tüm bilgiler kişisel veridir. Gerçek kişi hukukta “tam ve sağ olarak doğan”, kurumsallaşmamış her birey olarak tanımlanır. Dil, din, ırk, cinsiyet ayrımları yapılmadan bu şartlara uyan her vatandaş gerçek kişidir.

Hangi Veriler Kişisel Veridir?

6698 sayılı KVKK mevzuatına göre kişisel veriler:

 • Ad-soyad,
 • Doğum tarihi,
 • Doğum yeri,
 • Telefon numarası,
 • Taşıt plakası,
 • TC no,
 • Sosyal güvenlik numarası,
 • Pasaport numarası,
 • Özgeçmiş,
 • Resim, görüntü, ses kayıtları,
 • Parmak izi,
 • E-posta adresi,
 • Aile ve sağlık bilgileridir. 

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre “ilgili kişi” olarak adlandırılır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin işlenmesi, KVKK mevzuatında aynen şu şekilde tanımlanır:

“Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” (6698 Sk. KVKK, m. 3.1/e).

Kısacası, ilgili kişinin kimliğini belirleyen veya belirlenmesinde yol gösteren verilerin herhangi bir şekilde toplanması, işlem görmesi ve paylaşılması işlemine, “kişisel verilerin işlenmesi” adı verilir. 

You cannot copy content of this page