Kısmet nedir ? Kısmetten öte köy yok ne ?

05.02.2022

Talih, kader, şans. Bir ünlem. “Şimdiden belli değil, ya olur ya olmaz” anlamında bir seslenme sözü. Olayların kötü sonuçlarını tevekkülle karşılama durumu.

Sözlük anlamı

Kısmet kelimesi Arapça kökenlidir.

  • Tanrı’nın her kişiye uygun gördüğü yaşama durumu, nasip
  • Evlenme talihi
  • Olayların kötü sonuçlarını tevekkülle karşılama durumu
  • Talih, kader, şans
  • “Şimdiden belli değil, ya olur ya olmaz” anlamlarında bir seslenme sözü

Kısmetten öte köy yok veya nasipten öte köy yok ise bazen ne yaparsan yap istediğin gibi yürümüyor hiçbir şey anlamında kullanılır.

Ne kadar uğraşıp çabalarsa çabala olduğu kadarıyla olur.