Kubilay Han kimdir? Çin Fatihi Kubilay Han neden öldü? Kubilay Han Detaylı bilgi

09.03.2022
Kubilay Han kimdir? Çin Fatihi Kubilay Han neden öldü? Kubilay Han Detaylı bilgi

Kubilay Han Moğol İmparatorluğunun kağanı, aynı zamanda Çin’deki Yuan Hanedanlığı’nın kurucusu ve ilk imparatorudur. Toluy ve Sorghaghtani Beki’nin ikinci oğlu; Cengiz Han’ın torunudur.

Moğol hanı Mengü’nün kardeşi; İran’daki Moğol İlhanlılar devletinin kurucusu Hülagü’nün ağabeyidir.

Kubilay Han, 1294’te 78 yaşında iken öldü. Peki Kubilay Han’dan sonra tahta kim geçti? Kubilay Han’ın ölümünden sonra tahta torunu Temür Olcaytu geçti.

Kubilay Han kardeşi Arık Böke’nin de hükümdarlık niyetinde olduğu Kubilay’ın kulağına kadar gelmişti. O sırada 45 yaşında olan Kubilay bunu duyunca, ne yapılacağına karar vermek üzere alelacele başkent Shangdu’daki sarayına yol aldı.

Kubilay Han’ın portresi 1294’teki ölümünden sonra resmedildi ve Tayvan, Taipei Ulusal Saray Müzesi’nde asılı bulunmaktadır.

Kubilay Möngke’nin yerini alacak kişinin Çin’in kuzeyinden Pers diyarına oradan Rusya’ya kadar uzanan devasa toprakları bir arada tutabilmek için askeri becerilerin yanı sıra olağanüstü bir diplomatik başarıya da ihtiyaç duyacağını çok iyi biliyordu.

Akıl hocalarına danıştıktan sonra, hem Konfüçyüsçülük hem de Taoizm’e dayanan bir antik Çin kehanet sistemi olan Yi Ching’e başvurarak hükümdarlığını sağlamlaştırdı. Düzenlenen ayinde, eğer doğru yolda ilerlemeye devam ederse Kubilay’ın olağanüstü bir başarıya ulaşacağı ortaya çıkmıştı.

Kubilay’ın Moğol geleneği yerine Çin geleneğini benimsemesi ömrünün sonuna kadar sürecek bir ikilemin de göstergesiydi.

Kubilay, Bütün Çin’i Moğol hakimiyeti altında bir araya getirmeyi isteyen büyükbabası Cengiz Han’ın gerçekleşmeyen hayaliyle hareket ediyordu.

Çin’i fethetmek ayrı, yönetmek ayrıydı. Bir yandan Moğol sadakatini sürdürürken diğer yandan yeni Çinli tebasına hitap etmek için hassas bir denge kurmak zorundaydı.

Kubilay 1294’de, 79 yaşında ölmeden önce torunu Temür’ün tahtın varisi ilan etti.

Bugün nerede olduğu bilinmeyen mezarının büyükbabası Cengiz Han’ın yanına yaptırılmasını vasiyet etti.

Çin’de geçirdiği onca yıla rağmen Kubilay’ın kalbi daima Moğol bozkırlarına aitti.

Yuan hanedanlığını kurduğu Çin topraklarını fethetmesi, en büyük başarısıydı. Bunu Çin geleneklerini benimsemeden ve Çinlileri kendilerinden aşağı gören Moğol aristokratlarını uzaklaştırmadan yapamazdı.

Moğol soyluları ve Çinliler başta olmak üzere tebaası arasındaki gerilim Moğol hakimiyetini istikrarsızlaştıran büyük etkenlerdendi.

Ölümünde görece istikrarlı ve refah içinde bir imparatorluk bırakmışsa da, bu imparatorluk kendinden sonra bir asır bile dayanamadı.

Kubilay Hanlığı

23 Eylül 1215 – ö. 18 Şubat 1294) Moğol İmparatorluğunun kağanı, aynı zamanda Çin’deki Yuan Hanedanlığı’nın kurucusu ve ilk imparatorudur. Toluy ve Sorghaghtani Beki’nin ikinci oğlu; Cengiz Han‘ın torunudur. Moğol hanı Mengü’nün kardeşi; İran’daki Moğol İlhanlılar devletinin kurucusu Hülagü’nün ağabeyidir.

Kubilay hanlığı hakkında sosyal medya kullanıcı yorumları:

kubilay han tarafından cin taraflarında kurulan mogol devleti.. kubilay burada bir çin-moğol devleti kurarak en büyük hatasını yaptı.. fakat diğer moğol hükümdarları (ilahlilar, cagataylilar, altin ordu) onun büyük kağan olarak tanıdılar.. kubilay kısa zamanda tüm asya’yı ele geçirdi.. ancak ondan sonra gelen hükümdarlar zamanında çinliler moğolları ülkelerinden çıkardılar..
kubilay hanlığının diğer bir özelliği şudur ki; diğer moğol devletleri türkleşip müslüman olurken, onlar ne türk oldu ne müslüman.. ama çinli oldular..

(bkz: cengiz han)’ın torunu (bkz: kubilay han) tarafından m.s. 1280 dolaylarında kurulan, daha sonralarda kubilay han’ın ölümü ve moğol imparatorluğunun resmen dörde bölünmesi ile dört hanlığın arasında (bkz: altın ordu) (bkz: ilhanlılar) (bkz: çağatay hanlığı) arasında en fazla nüfus ve toprağa sahip olan, 1368’de de (bkz: ming hanedanı) tarafından devrilen ve çinliler tarafından asimilasyona uğrayan moğol hanlığı.

türkleşmeyen ve islamlaşmayan tek moğol devletidir.