Küfür Nedir ? Ne Zaman Bulundu? Küfrü Kim Buldu?

04.02.2022

Küfür Nedir ? Ne Zaman Bulundu? Küfrü Kim Buldu?

Küfür; inkâr, reddetmek, yok saymak, görmezlikten gelmek, hakaret gibi anlamlara gelir. İstilahi anlamda dinden çıkaran söz, iş veya davranışları tanımlar. İslam’a göre inanç esaslarını reddeden kişiye kâfir, Müslüman iken bu davranışları gösteren kişiye ise mürted denir.

Küfürün bulunması takdir edersiniz ki çok eski zamanlara dayanmaktadır.

Küfür, yalnızca günümüzde kullandığımız argo kelimelerden ibaret değildir tabiki bunun geçmişi evrilmesi mevcuttur.

İlk Küfür eden hakkında, bu kişinin kim olduğu hakkında herhangi bir bilgi bulmak mümkün değildir, zira sinirlenen herkes küfür etmiş olabilir.

oplumsal olarak hoş karşılanmayan kaba ve istenilmeyen söze küfretme, eylem bağlamında ise küfreden kişiye küfürbaz denilmektedir. Küfürbaz; kaba sövgüleri çok kullanan, ağzı bozuk kişi anlamındadır (TDK, 2019b).

Dünyada ilk küfür eden insan kimdir?

Genel olarak Artemisia Gentileschi. 1593’de Roma da doğdu. Artemisia Gentileschi söylenmektedir.

“Bir insan neden küfür eder?” sorusuna gelince: İki sebepten dolayı küfür eder. Birincisi: Çocukluğunda aileden veya çevreden öğrendiği küfürleri “alışkanlık haline getirdiğinden.” İkincisi: Yukarıda anlatmaya çalıştığımız gibi ”karakter zayıflığından ve acziyetinden” dolayıdır.

Küfürü Kim Buldu? Küfür Nedir? İlk Küfürü Kim Buldu? Türkiyede Küfürü Kim Buldu?

Küfür, ayağımızı çarptığımızda çıkardığımız bir homurtu gibi çoğunlukla ani bir refleks olarak ortaya çıkar. Sosyal olarak kabul edilemez olması yanı sıra arkadaş arasında mizahi bir eğlence aracı olarak da kullanılır.