Kutlu Doğum Nedir Ne Zaman , Kutlu Doğum Ne Demek, Mevlid-i Nebi Ne?

07.05.2021
Kutlu Doğum Nedir Ne Zaman , Kutlu Doğum Ne Demek, Mevlid-i Nebi Ne?

Kutlu Doğum Nedir Ne Zaman , Kutlu Doğum Ne Demek, Mevlid-i Nebi Ne?

Kutlu doğum, Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Miladi anlamda doğum tarihinin her sene kutlandığı haftaya verilen isimdir. Bu hafta 2017 yılından itibaren Mevlid-i Nebi olarak değiştirildi ve anmalar bu isimle gerçekleştiriliyor. Bu özel haftada birçok konferans, seminer gibi etkinlikler başta olmak üzere yazı, makale ve görüntü içerikli yayınlar da yapılıyor.

Söz konusu haftada Hz. Muhammed’in hayatı, başından geçen ilginç olaylar, İslam’ın yayılması, Resulullah’ın ettiği dualar, Kur’an okumaları, hadis nakilleri başta olmak üzere birçok camii, Kur’an Kursu ve bazı eğitim kurumlarında faaliyetler yürütülür. Ayrıca üniversitelere bağlı İlahiyat Fakülteleri de hem kendi camiaları hem de genel anlamda etkinlikler düzenlemektedir.

Mevlid-i Nebi Ne Demek?

Mevlid-i Nebi, bir dönem Kutlu Doğum Haftası adıyla anılan haftanın günümüzdeki adıdır. Dilimizde mevlit şeklinde kullanılır. Mevlid, Arapça v-l-d kökünden gelen bir sözcüktür ve doğum anlamına gelir. Dilimize v-l-d kökü üzerinden çekimlenerek mevlit gibi giren birçok sözcük vardır. Örneğin çocuk anlamına gelene velet, çocuklar anlamına gelen evlat, doğum yılı anlamına gelen tevellüt, bundan doğan sebeple anlamına gelen mütevellit, baba anlamına gelen valid, anne anlamına gelen valide, doğurgan ve bereketli anlamına gelen velut, ayrıca veladet, müvellet, tevlit gibi sözcükler, mevlit ile aynı köke dayanan bazı kelimelerdir.

Nebi ise çağıran, davet eden, peygamber gibi anlamlara gelir. Enbiya, nebevi, nübüvvet gibi dilimizde sık kullanılan sözcükler de nebi ile aynı köke dayanır. Mevlid-i nebi ise ‘peygamberin doğumu’ manasını verir.

Kutlu Doğum Haftası Ne Zaman?

Bu hafta, ülkemizde 14-20 Nisan tarihleri arasında kutlanmaktadır. 20 Nisan, Hz. Muhammed’in miladi takvime göre doğduğu gün kabul edilir. 20 Nisan dâhil, geriye doğru giden 7 gün, kutlu doğum haftası olarak kabul edilir. 2017 Mayıs ayında bu hafta Siret Haftası olarak değiştirildi. Aynı yılın Kasım ayında ise Mevlid-i Nebi adını alan haftada son dönemlerde daha çok hicri takvim esas alınmaya başlandı. Bu konudaki ikilem halen devam ediyor.

1989’da İlahiyatçı ve Felsefe Tarihi Profesörü Süleyman Hayri Bolay’ın önerisi doğrultusunda uygulanmaya başlayan hafta, halen farklı tarih ve isimlerle de olsa sürüyor. Bu hafta, İslam dünyası içerisinde sadece Türkiye’de uygulanıyor.

Kutlu Doğum Haftası İslam’da Var mı?

Kur’an-ı Kerim hükümlerine göre bu haftaya dair bir ayet bulunmuyor. Hatta Kur’an’da özel günlere ait sadece Kadir Gecesi hakkında ayet vardır. Yani Kutlu Doğum dâhil, Berat, Regaip kandili gibi dini gün veya haftalara, kutsal kitapta rastlanmıyor. Bundan dolayı bir kısım din adamı bunların bidat olduğunu ifade ederken bir kısım din adamı ise bu geceyi sebep göstererek insanların ibadet yapmalarına vesile olduğu için sakıncası olmadığını ileri sürüyor.

Bazı kimseler de 14-20 Nisan’ın 23 Nisan yıl dönümlerini gölgede bırakmak için özellikle seçildiğini iddia etmiştir. Tüm bu eleştirilere ve hicri-miladi takvim farklılıklarına karşın, halen bu haftaya dair birçok çalışmalar yapılıyor.

Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Doğum Tarihi Ne Zaman?

Hz. Muhammed’in doğum tarihi konusunda kesin bir tarih söz konusu değil. Ancak ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde 20 Nisan 571 kabul ediliyor. Ayrıca bu tarihin dışında görüşte bulunan bilim insanları da var. Örneğin Hindistanlı İslam âlimi Muhammed Hamidullah, bu tarihi araştırmış ve miladi anlamda 17 Haziran 569 sonucuna ulaştı. Mısırlı astronomi âlimi Mahmut El-Feleki de yine 20 Nisan 571 olduğunu ileri sürdü. İngiliz bilim insanı Lawrence I. Conrad ise yıl anlamında 570 olduğunu iddia etti.

You cannot copy content of this page