Mal Bildirimi Formu Nasıl Doldurulur ?

14.10.2021

Mal bildirimi beyannamesinin hangi makama verileceği 3628 sayılı Mal Bildirimi Kanunu’nun 8. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin mal bildirimi formunu özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merciiye vermeleri gerekir. İşçilerin mal bildiriminde bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Mal bildirimi formu hangi unsurları kapsamalıdır? Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü kişi kendisine, eşine ve velayeti altında bulunan çocuklarına ait mevcut varlıkları ile ilgili de bildirimde bulunmak zorundadır. Mal bildirimi formu doldurulurken aşağıdaki varlıkların forma yazılması gerekir:

 • Taşınmaz Mallar (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dâhil): Taşınmaz mal (gayrimenkul); yerinde sabit olan bir yerden başka bir yere içeriğinde değişiklik olmadan götürülemeyen maddi mallardır. Taşınmaz mallar toprak (arazi), tapu kütüğüne bağımsız ve sürekli olarak ayrıca yazılması gerekli olan haklar ve madenlerdir. Örneğin; bina, ev, apartman dairesi, kat mülkiyeti, villa, büro, arsa, yapı kooperatifleri ve bunlara ait hisseler taşınmaz maldır.
 • Para ve Para Hükmündeki Kıymetli Kâğıtlar: Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olan kişi kendisine, eşine ve velayeti altında bulunan çocuklarına ait olan para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtlarla ilgili net aylık tutarının beş katından fazla değerdekileri beyan etmelidir.
 • Hisse Senedi ve Tahviller
 • Altın ve Mücevherat
 • Kara, Deniz ve Hava Taşıt Araçları
 • Ziraat Makineleri
 • İnşaat ve iş Makineleri
 • Hayvanlar
 • Koleksiyon: Hatıra para, fotoğraf, saat, eski para vs. bildirilmesi gereken koleksiyonlar olarak kabul edilir.
 • Ev Eşyaları: Bildirime konu edilmesi gerekli ev eşyaları; antika eşyalar, kıymetli elektronik cihazlar ve tablolardır.
 • Diğer Taşınır Mallar: Ateşli silah, kılıç, kamera, fotoğraf makinesi, telefon, tablet vs. diğer taşınır mallara örnektir.
 • Haklar: Mal Bildirimine konu haklar; ihtira beratı, patent ve telif haklarıdır.
 • Gelirler: Mal bildiriminde bulunmakla yükümlü olan kişinin aylık alınan ücret haricinde gelen para, kira, ücret, faiz vb. unsurlar gelirleri oluşturur.
 • Hediyeler