Matufiyet Nedir ? Matufiyet Şartı Nedir ?

09.02.2022

Matufiyet kelime anlamı olarak, “yöneliklik, yönelmiş olmaklık” olarak tarif edilen bir kelime olmakla beraber genelde hukukta kullanılır.

Matufiyet şartı hakaret suçlarında cezai yaptırım uygulanabilmesi için aranan bir şartıdır.

Matufiyet, hakaret suçunda mağdurun belirlenmesi anlamına gelmektedir ve söz konusu hakaret suçunun cezai yaptırıma tabi olabilmesi için mağdurun belirlenmesi gerekmektedir. İşte buna hukukta “matufiyet şartı” denilmektedir.