Mazeret İzni Nedir ? Öğretmene hangi durumlarda mazeret izni verilir?

26.09.2021
Mazeret İzni Nedir ? Öğretmene hangi durumlarda mazeret izni verilir?

MAZMazeret izni, işverene bağlı olarak çalışan bir işçinin işle alakası olmayan, kendi özel hayatı ile ilgili herhangi bir konu nedeniyle sahip olduğu bir izin türüdür. Mazeret izni, İş Hukuku çerçevesinde verilen bir haktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (C) fıkrası. 1-Memura babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerde mazeretine bağlı toptan veya bölümler halinde 10 gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir.


Eşinin ya da kendisinin anne, baba veya kardeşinin vefatı durumda da çalışan memura 7 gün izin verilir. Diğer mazeretler izinleri: Yukarıda sayılan mazeretler dışında herhangi bir mazeretle izin isteyen memura; bir yıl içinde toplu veya bölümler halinde, en fazla 10 güne kadar mazeret izni verilir

Öğretmene hangi durumlarda mazeret izni verilir ?

g) Memura, isteği üzerine eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren yedi gün izin verilir. … Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir.

You cannot copy content of this page