Mazhar Osman kimdir hayatı ?

23.02.2022
Mazhar Osman kimdir hayatı ?

Ruh ve sinir hastalıkları uzmanı, Türkiye de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimidir. Türkiye’de ilk kez Seroloji, nöro-patoloji, deneysel psikoloji laboratuarları oluşturulmasında önemli rol oynamıştır.

Mazhar Osman 5 Mayıs 1884 Sofulu doğumludur.

Mazhar Osman 31 Ağustos 1951, İstanbul’da ölmüştür.

Mazhar Osman ruh ve sinir hastalıkları uzmanıdır. Kendisi Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimidir.

Mazhar Osman, hastanede uzun süre Başhekimlik görevinde bulundu.

Ord. Prof. Dr. Mazhar Osman, ruh ve sinir hastalıkları uzmanı, Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı hastanesini kuran Türk hekimidir. Türkiye’de akıl ve sinir hastalıkların çağdaş yöntemlerle tedavisinde öncülük etmiştir.

Mazhar Osman, 5 Mayıs 1884 tarihinde o zamanlar Osmanlı devletinin olan Batı Trakya’yadaki Meriç Nehri kıyısındaki Sofulu’da doğdu.

Babası Ziraat Bankası’nda memur Osman Zühtü Efendi’dir, Annesi Çerkes Süleyman Beyin kızı Atiye Hanım’dır. Doğduğunda adını Yusuf Mazhar Osman koydular. 3 kardeşi kuşpalazından ölmüştü.

Kırkkilise (Kırklareli) şubesine tayini için gittikleri beldede Mazhar Osman İptida ve rüştiye eğitimlerini tamamladı. Babası Osman Efendi bankanın Üsküdar şubesine terfi ederek 1894’te tayin olduğunda Yusuf Mazhar Osman 10 yaşındaydı.

İstanbul’a gelince Üsküdar Mülki İdadisi’ne başladı.

Buradan okul birincisi olarak 1898’de mezun oldu. Ardından Mülkiye’ye gitmek istese de mali sorunlar yüzünden gidemedi. Tıbbiye-i Askeriye’ye girdi.

1904’te Tabip Yüzbaşı rütbesiyle, sınıf dördüncüsü olarak diplomasını aldı. Hicaz’a tayin’i çıktı, gidişi 1 sene ertelendi. Bir yıl Gülhane Askeri Hastanesi Akliye Servisi’nde staj yaptı. 1906’da Askeri Tıbbiye’de akıl hastalıkları dersi muallim yardımcısı oldu.

İlk eseri ‘Tababet-i Ruhiye’ eseri basılıyor. Meşrutiyet’in yeniden ilan edildiği gün olan 23 Temmuz 1908’de Almanya’ya, Münih ve Berlin Üniversitesi’ne gitti ve Almanca öğrenip yeniden Psikiyatrisi üzerine tıp eğitimi alarak ihtisasını yaptı. 1911’de yurda dönüşünde Gülhane Askeri Hastanesi Emraz-ı Akliye Kliniği’nde görev aldı.

1912’de askeri hekim olarak Balkan Harbi’ne katıldı, gezici hastane başhekimi olarak Lüleburgaz ve Çatalca cephelerinde harp sahalarında koleraya karşı verilen mücadeleye katıldı.

1910’da Divanyolu’nda Nüzhet Eczanesinin üstünde muayenehane açtı. Bu serbest hekimliğinin ardından, 1911 – 12 Trablus harbi öncesinde yeniden gittiği Berlin‘de Charitee Kliniğinde Prof. Ziehen ve Oppenheim’la çalıştı.

1 Mayıs 1919’da, Türkiye dergicilik tarihinde eşine ender rastlanan bir şekilde, 32 yıl boyunca yayınlanacak olan İstanbul Seririyatı Dergisi’ni çıkarmaya başladı. Derginin başyazarı da Mazhar Osman’dı. 5 Mart 1920’de Yeşilay Cemiyeti’ni kurdu.

Soyadı Kanunu’yla Uzman soyadını alan Mazhar Osman Uzman 1942’de doktorlar arasında Operatör Mim Kemal Öke’yle birlikte ‘‘Varlık Vergisi Rekortmeni” oldu: 5 bin lira vergi ödedi o yıl. Gençliğinde mandolin çalıp şarkı söylediği Çamlıca tepesinde büyük bir bahçe içinde eski bir köşk satın aldı.

Mazhar Osman 31 Ağustos 1951 tarihinde şeker hastalığı ve nefes darlığı yüzünden İstanbul’da öldü. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığı’ndadır.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, bir dönem “Mazhar Osman Hastanesi” adıyla anılmıştır. Osmanlı Devleti’nin son ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk dönemlerini yaşamış bilim adamları arasında, bir tıp adamı olarak Mazhar Osman’ın önemli yeri vardır. Osmanlı’da akıl ve ruh hastalıklarının tedavisinde kullanılan eski geleneksel uygulamalar, Mazhar Osman’la birlikte yerini modern tedavi yöntemlerine bırakmıştır.

Evlilikleri; birinci eşi Nedime hanım, ikinci eşi ise 1924 de 40 yaşında iken evlendiği 14 yaşındaki Saadet hanımdır. İkinci eşinden 5 çocuğu vardır.

Çocuklarının isimleri: kızı Tuba Ulagay, oğlu Cülmut.