MEB Kitap İnceleme Raporu Nasıl Yazılır ? İçerik Uygunluğu nasıl olmalı ?

05.02.2022

Bilindiği üzere taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme işlemlerinin öğretmen ve alan uzmanı akademisyenler tarafından bilimsellik, objektiflik ve şeffaflık esasına dayalı olarak elektronik ortamda yapılmasını amaçlayan “Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Bilgi Sistemi” hayata geçirilmiştir.

Panelistler taslak kitapların üzerinde işaretleme yöntemi içerikleri rahatlıkla seçebilir ve her bir kritere bağlı hazır tespit setlerinden faydalanabilmektedir.

Ayrıca taslak kitaba yönelik kazanım, elektronik içerikler gibi etiketlemeleri ilgili sayfalarında ilişkilendirilmiş şekilde kolayca ulaşabilmekte ve arama/bulma/gözden geçirme gibi özelliklere sahiptir. Ayrıca panelistler inceleme sürecinin tüm aşamalarında yardımcı ve güncel bilgiler edinebildikleri, uzman kişilere soru sorabildikleri bir etkileşim alanına da sahiptir.

Not: Kitap İnceleme Raporu yazımızın sonundadır.

Anayasa, kanunlar ve ilgili diğer mevzuata aykırılık bulunmamalıdır.

Daha Fazla detay için aşağıdaki dosyayı inceleyebilirsiniz.

Kitap İnceleme Raporu