MEDENI HUKUK I DERSI

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Medeni Hukukun dallarından biri değildir?

Soru 2

Hısımlık Medeni Hukukun dallarından hangisinin konusunu oluşturur?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi hukuk kaynaklarından biridir?

Soru 4

Kanun koyucunun bilerek ve isteyerek bıraktığı boşluk haline ne ad verilir?

Soru 5

Bir kimsenin fiil ehliyetinin bulunmadığını ispat yükü kime aittir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi ispat yüküne ilişkin genel kuralın istisnalarından biri değildir?

Soru 7

Birlikte ölüm karinesinin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

Ahde vefa ilkesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9

Gerçek kişiliğin başlangıç anı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde kişinin kişilik hakkı yoktur?

Soru 11

Ayşe ile anne ortak, baba ayrı kardeşi Kiraz arasındaki hısımlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkına dışarıdan yapılan müdahalenin hukuka aykırılığını ortadan kaldıran nedenlerden biri değildir?

Soru 13

A, oğlu C’nin bir gemi yolculuğuna çıktığını ve yolculuk sırasında meydana gelen bir kazadan sonra bir daha eve dönmediğini belirtmekte ve oğlu hakkında gaiplik kararı verilmesini istemektedir. A’nın isteği üzerine oğlu C hakkında gaiplik kararı verilebilmesi için geçmesi gereken asgari süre aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14

A, oğlu C’nin bir gemi yolculuğuna çıktığını ve yolculuk sırasında meydana gelen bir kazadan sonra bir daha eve dönmediğini belirtmekte ve oğlu hakkında gaiplik kararı verilmesini istemektedir. A’nın oğlu C hakkında gaiplik kararı verilmesi talebiyle başvuracağı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 15

Hakkında alınacak gaiplik kararının C’nin mevcut evliliğine etkisi hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 16

iradi yerleşim yeri edinmemiş kişilerin yasa gereği yerleşim yeri kabul edilen yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

Vakfın tüzel kişilik kazanabilmesi için gereken tescilin yapıldığı sicil aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi derneğin kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?

Soru 19

Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?

Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişilerin gerçek kişilerden bağımsız hukuki bir varlığa sahip olabilmeleri için gereken unsurlardan biridir?

Bir Cevap Yazın

error: Site İçeriği Korunmaktadır.