Memur Maaşı Nasıl Olur? Ne Zaman Alır?

21.04.2021
Memur Maaşı Nasıl Olur? Ne Zaman Alır?

Memur Maaşı Nasıl Olur? Ne Zaman Alır?

Memuriyet Cumhuriyet tarihinden bu yana ülkemizde revaçta olan bir kurumdur. Memur olunca sigortan düzenli yatar, emekliliğin vaktinde olur. En önemlisi ise her ayın 15’inde maaşını alırsın. Bildiği gibi özel sektörde herhangi bir iş yaparsan önce işi yaparsın sonra karşı taraf paranı verir. Özel sektörde maaşlı çalışıyorsan bazen maaşın geç yatar, bazen eksik yatar, bazen hiç yatmaz. Ama devlet memurluğunda iş böyle değildir.

Memur işe girdiği gün maaşını alır. Yani maaşı alır, sonra 1 ay çalışır. İşten ayrıldığı zaman ise aldığı maaştan çalışmadığı günleri öder. Yani Ocak ayının 15 inde 5000 TL maaş alan bir memur, 1 Şubatta işten ayrılırsa 15 gün çalışmış olacak 2.500 TL maaşı hak etmiş olacak ama geriye kalan 15 gün için aldığı maaşın 2.500 TL sini ödeyecektir. Tabi ki bu işin içine sigorta girince ödenecek 2.500 e 500 daha eklenir 3000 TL olur ve bu para mal müdürlüğüne ödenir. Ödenmediği her gün üzerine faiz biner ve belirli bir süre sonra iş mahkemeye taşınır.

Konu ile ilgili en çok sorulan sorulara cevap verelim.

1-Devlet memurlarının aylıkları ne zaman ödenir?

Memurlara aylıkları her ayın başında peşin ödenir. Aybaşı devlet memurları için her ayın 15’i olarak esas alınır.

2- Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde peşin ödenen aylık geri alınır mı?

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık, geri alınmaz.

3-Sözleşmeli ve geçici personelin ücretleri nasıl ödenir?

Sözleşmeli personelin ücretleri sözleşme şartlarına göre; geçici personelin gündelikleri gün hesabıyla hafta veya ay sonlarında ödenir.

4-Açıktan atanan memur ne zaman aylığa hak kazanır?

Bir göreve açıktan aday veya asıl memur olarak atananlar, göreve başladıkları günden itibaren aylığa hak kazanırlar.Bu suretle göreve başlamada ilk aylık, gün hesabıyla ay sonunda ödenir.

5-Kademe ilerlemesinde aylığa hak kazanma

Kademe ilerlemesinde Devlet Memuru, bu ilerlemeye müstehak olduğu tarihi takip eden ay başından itibaren aynı derecenin bir ileri kademesine ait aylığa hak kazanır.

6-Derece yükselmesinde aylığa hak kazanma

 Derece yükselmesinde veya daha aşağı derecelere atamada memur, yükseldiği veya atandığı derecenin görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren bu derecenin kazandığı kademeye göre aylığını alır.

7-Görev yeri değişen memurun aylığı ne zaman ve nasıl ödenir?

Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve Kanunda belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.

8- İzin veya geçici görevde iken görev yeri değiştirilen memurların aylıkları nasıl ödenir?

Kanuni izinlerin kullanılması sırasında veya geçici bir görevde iken asıl görev yeri değiştirilen memurların aylıkları, izin veya geçici görevin sona ermesine kadar eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

9- Sayman ve sayman mutemetlerinin devir süreleri ve aylıkları

Hesaplarını, görevi devralanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi yedi gündür. Devir teslim süresinin aylık ödeme zamanına rastlaması halinde bu aya ait aylıkları eski görev yerinde, kadro tasarrufundan ödenir. Sayman mutemetleri için devir süresi iki gündür.

10-Görev yeri değiştirilenlerden eski görevlerine devamları tebliğ edilenlerin aylıkları nasıl ödenir?

Görev yerleri değiştirilen memurlardan görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenlerin aylıkları eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

11-Vekalet aylığı ve ikinci görev için ödeme şartları nelerdir, nasıl ödenir?

Vekalet aylıklarının ödenebilmesi için görevin fiilen yapılması şarttır.

You cannot copy content of this page