Nāg yılı nedir, Nāg yılı ne demek?

30.04.2021
Nāg yılı nedir, Nāg yılı ne demek?

Nāg yılı nedir, Nāg yılı ne demek? Nāg yılı’nın manası, Nāg yılı’nın anlamı Nedir ?

Nāg yılı Türk takviminin on iki yılında biridir. Prof Dr. Fuat Bozkurt hocanın hazırladığı Divan-ı Lügati’t-Türk’te Kaşgarlı Mahmud şöyle der: Bu kitabu yazdığımız altmışdokuz (h. 469) yılı nāg yılı’dır. Yani buradan da anlaşılacağı üzere Nāg yılı on iki yıldan bir tanesidir.

You cannot copy content of this page