Öğretmen Doğum izni Nedir ?

26.09.2021

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (A) fıkrasında; ” Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir.

Öğretmen doğum iznine kaçıncı haftada ayrılır?

Genelge uyarınca kamuda çalışan hamile personel gebeliğin 24. haftasından itibaren idari izinli sayılıyor. Doğum izni ise 32. hafta başlıyor. Uygulamaya göre görevine 24. haftada izne çıkarak ara veren personel doğumdan sonraki 8. haftadan sonra işinin başına dönebiliyor.

Öğretmenlerin Ücretsiz doğum izni ne kadar?

Doğum yapan memura analık izin süresinin(657 . DMK.104 üncü Md.(A) bendinde belirtilen süreler) bitiminden itibaren, isteği üzerine en çok 24 aya kadar aylıksız izin verilir.

Öğretmen doğum izninde maaş alır mı?

İdari izin kapsamı gibi değerlendirilmez. Fakat sözleşmeli öğretmen doğum izni ücretli mazeret izni kapsamında olduğundan sözleşmeli öğretmen maaşını alır. Kısaca ek ders alamaz, maaşını alır

Aday öğretmen doğum izni kullanabilir mi?

Kanunda yer alan hükümlerin aday memurlara uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle doğum yapan aday Devlet memuruna talebi halinde 657 sayılı Kanunun değişik 108 inci maddesinin 3 üncü fıkrası hükmü uyarınca 1 yıla kadar aylıksız izin verilmesi gerekmektedir.

You cannot copy content of this page