Öğretmenlere Ne Zaman, Hangi Durumlarda Nöbet Ücreti Ödenmez?

01.02.2022

23 Ağustos 2015 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Toplu Sözleşme Mutabakatı-2015″nın 22.maddesi nöbet ücreti ile ilgili: “MADDE 22- (1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada 2 saati ve 2017 yılında ise haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenir.”

Bu karara göre 2017 yılından beri öğretmenlere nöbet için haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmeye devam ediyor. 2022 yılında da bu ücret ödenmeye devam edilecek. Nöbet ücreti, fiilen yapılmak şartıyla normal çalışma günlerinde ödenir.

Buna göre; Öğretmenlere “Millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevleri” için ek ders ödeniyor.

Ancak nöbet görevi ,Millî bayramlar (Cumhuriyet Bayramı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, Zafer Bayramı) nedeniyle tatil edilen günlerde nedeniyle tatile denk gelirse, fiilen yapılmadığı için nöbet ücreti ödenmeyecek “Herhangi bir nedenle eğitime ara verilmesi kararlaştırılan il ve ilçelerde görev yapan eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklarından ek ders ücretleri tam ödenecektir.”

Ancak kar tatili gibi eğitime ara verildiğinde nöbet görevi fiilen yapılamayacağı için nöbet ücreti ödenmeyecek.