Öğretmenlerin Vergi Gelir Dilimleri Nasıl Hesaplanır ?

01.02.2022

2022 Ocak-Haziran Dönemi Öğretmenlerin Vergi Gelir Dilimleri aşağıdaki gibidir.

32.000 TL’ye kadar %15,

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası %20,

250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası %27

Vergi dilimi, vergi mevzuatında yer alan ve gelir vergisinin uygulanacağı tarifelere ilişkin bir kavramdır. Kısaca, çalışanların gelirleri (ücretleri) oranında devlete ödemekle yükümlü oldukları vergi oranını belirleyen tarifedir. Gelir sahipleri ya da çalışanlar, vergi dilimi hesaplamasını kazanç oranında belirlenen vergi dilimlerine göre, içinde bulundukları gruba uygulanacak oranlar üzerinden yapar ve ödemelerini gerçekleştirir.