Okul Öncesi Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri Maaşına +175 TL

15.09.2021
Okul Öncesi Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri Maaşına +175 TL

6. dönem Toplu Sözleşmede, bu iki alandaki öğretmenlerimizin sorunu çözüldü. Sınıf ve okul öncesi eğitim öğretmenlerinin maaş karşılığı girdileri ders sayısının fazlalığından kaynaklanan mağduriyet, önceki toplu sözleşmelerde gündeme gelmiş fakat çözülememişti.

Sözleşmenin 27. Maddesinde “Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılır. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman Öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenir.” hükmü yer aldı.

Bu düzenlemeyle ile haftada iki saat ek ders ücreti alan Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin ücretlerinde aylık 175 TL artış sağlanmış oldu. Öğretmenlerimize hayırlı olsun.You cannot copy content of this page