Okullarda Pozitif Vaka Çıkarsa Ne Olacak ?

13.01.2022

Bu durum için Bilimsel Danışma Kurulu tarafından belirlenen “Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzleme ve Filyasyon” rehberinde düzenlenmiştir.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okullarda alınması gereken tedbirleri içeren Ek-1 ve Ek-2’de yer alan “Okullarda Covid-19 Pozitif Vaka Çıkması Durumunda
Yapılması Gereken Uygulamalar” rehberi ile algoritması güncellenen şartlara göre yeniden düzenlenmiştir.


Bir öğretmen veya öğrencimizin ailesinde Covid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?


Vakanın tespit edildiği ailedeki öğrenci ya da öğretmen yakın temaslı kabul edilir. Öğrenci, uzaktan eğitime devam eder. Aile içinde pozitif vaka ile temas devam
ettiği için ailenin izolasyon süresi bitene kadar evde kalır. Bu sürenin sonunda semptom gelişmezse yüzyüze eğitime geri döner.

Sınıftaki vaka sayısına göre bir öğretmen ne zaman temaslı, ne zaman yakın temaslı kabul edilir?


Ana sınıfında tam gün aynı sınıfta eğitim veren öğretmenlerin sınıfında yalnızca bir Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda bu öğretmenler yakın temaslı kabul edilir. İlkokul kademesinde tam gün aynı sınıfta eğitim veren öğretmenlerin sınıfında iki veya daha fazla Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda bu öğretmenler yakın temaslı kabul edilir.


Ortaokul ve ortaöğretim kademesinde eğitim veren branş öğretmenlerinin ders verdikleri sınıflardan herhangi birinde iki veya daha fazla Covid-19 pozitif vaka saptanması durumunda bu öğretmenler temaslı kabul edilir.


Ana sınıfındaki bir öğrencimizde Covid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?


Ana sınıfındaki tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 5 gün boyunca temaslı takibine alınır. 5’nci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 7 gün boyunca devam eder.


Serviste öğrencilerin birinde Covid-19 pozitif vaka saptandı. Ne yapmalıyız?


Pozitif vaka saptanan öğrenci sağlık kuruluşunun takibinde olur ve okulda eğitime devam etmez. Bu servisi kullanan diğer öğrenciler temaslı kabul edilir
ve okula devam eder. Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve çalışmaya devam eder. Temaslı öğrenciler ve varsa temaslı öğretmenlerin, 14 gün boyunca okul girişinde en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulamaları yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.


Servis içerisinde öğrencilerin olduğu tüm zaman diliminde servis pencerelerinin öğrenciler için risk yaratmayacak şekilde açık kalması sağlanmalıdır. Serviste öğrencilerin birinde Covid-19 pozitif vaka saptandı.


10 gün içinde aynı serviste başka bir öğrenci, servis şoförü veya personelinin pozitif vaka çıkması durumunda ne yapmalıyız?


10 gün içinde aynı serviste 2. kez vaka çıktığı için servisteki öğrencilerin tamamı ve serviste görevli personel yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. 5’nci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR testi sonucu negatif çıkan öğrenciler,
okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için PCR testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 7 gün boyunca devam eder.
Servis kaynaklı bulaş nedeniyle yakın temas olan öğrencilerin sınıflarında sonraki 10 gün içerisinde ikinci Covid-19 pozitif vaka çıkması durumunda sınıftaki
diğer öğrenciler yakın temaslı kabul edilir.


Temaslı kabul edilen kişiler için nasıl uygulama yapılır?

Temaslı kabul edilen öğretmen ve öğrencilerin, 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla ilki okul girişinde olmak üzere günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Okul idaresince belirlenen görevliler tarafından yapılan kontrollerde semptom gösteren veya yüksek ateşi tespit edilenler, sağlık kuruluşuna yönlendirilir.
Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler, okula devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Yakın temaslı kabul edilen öğrenciler için nasıl uygulama yapılır?


Aynı sınıfta eş zamanlı (yani 10 gün içerisinde) birden fazla vaka çıkması durumunda sınıftaki tüm öğrenciler, yakın temaslı olarak kabul edilir. Ana sınıfında ise tüm öğrencilerin yakın temaslı kabul edilmesi için tek pozitif vaka yeterlidir. Bu öğrenciler eve gönderilir ve 5 gün boyunca evde temaslı takibine alınır. 5’nci gün aile onayı alınan öğrencilere Covid-19 PCR testi uygulanır. PCR test sonucu negatif çıkan öğrenciler okulda yüz yüze eğitime devam etmeye başlar. Aile onayı alınamadığı için pcr testi yapılamayan öğrencilerin temaslı takibi 7 gün boyunca devam eder. Bu öğrencilere evde olduğu süre boyunca uzaktan eğitim verilir.

Temaslıların belirlenmesine dair değerlendirme yapılırken; Semptomu olan vakalarda belirtilerin ortaya çıkmasından önceki 2 gün içinde (48 saat öncesi) temaslı
olması esas alınır. Semptomu olmayan vakalarda ise PCR testi için numune alınmadan önceki 2 gün içinde (48 saat öncesi) temaslı olması esas alınır ve temaslı
olan kişiler bu şekilde belirlenir.