Ölülerini yakan tek Türk kavmi hangisidir?

05.10.2021
Ölülerini yakan tek Türk kavmi hangisidir?

Türkler, İslamiyet öncesinde de ölülerini gömerlerdi.
Yakma eylemi Türklerde yaygın değildi.
Bunun tek bir istisnası vardı.
İslam öncesi dönemde ölülerini yakan tek Türk kavmi Kırgızlardır.
Kırgızlar, ayrıca Cengiz Han’a biat eden ilk Türk devleti olmuştur.
Dünyanın en uzum destanı olan Manas da onlara aittir.

You cannot copy content of this page