Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine ne demek?

10.02.2022
Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine ne demek?

Onlar erdi muradına biz çıkalım kerevitine.” deyimi dilimizde en sık kullanıldığı cümledir.

Kerevet, yatak anlamına gelir. Yunanca krevati’den gelir.

Türkçe’de “onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine” şeklinde bir deyim de vardır.

Esasında yer yatağı anlamına gelen kerevet, Anadolu’da daha çok yüksekte bulunan yatağı, daha doğrusu yatakların konduğu yüklüğü ifade eder.

Bu sözde de birbirine kavuşan kişilerin mutluluğunu, onları rahatsız etmeden yukarıdan, yani kerevet üzerinden izleme arzusu anlatılmaktadır.

Kerevetine çıkmak ne demek?”Onlar ermiş muradına biz de çıkalım kerevetine” şekline söylenen kalıp masallara ait bir ifadedir. Bu ifade genellikle sonu iyi ve mutlu biten masallara aittir. Başkasının mutluluğundan pay edinmek, onların sevinçlerine ortak olmak, masaldaki anlatılan kahramanlar gibi mutlu olmak anlamında bu ifadeye yer verilir.

You cannot copy content of this page