Özel Eğitim Öğretmeni Ek Dersi

05.10.2021
Özel Eğitim Öğretmeni Ek Dersi

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.02.2016 tarihli ve 10096465-869-E.1483005 sayılı yazısında; “Atamaya esas olan “Özel Eğitini” alanına kaynaklık eden Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği lisana programlarının program içerikleri ve söz konusu öğretmenlerin hizmet sunma biçimleri incelendiğinde bu öğretmenlerin eğitim öğretim hizmetlerini sınıf öğretmenliği esasına dayalı olarak sürdürdüklerinden, özel eğitim öğretmenlerinin sınıf öğretmenliği kapsamında değerlendirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.” denilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın “Aylık karşılığı ders görevi” başlıklı 5.maddesinde; “(1) Kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli; b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, ders okutmakla yükümlüdürler.” Hükmü bulunmaktadır.
Bu itibarla; özel eğitim alan öğretmenlerinin haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilmeleri,  bu kapsamda haftada 18 saat aylık karşılığı ders görevi, 12 saat zorunlu ek ders görevi, 3 saat hazırlık ve planlama görevi olmak üzere  haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlanması gerektiği değerlendirilmektedir.

You cannot copy content of this page